Utvecklingsprojekt

ForumCiv stöttar insatser över hela världen som går till att stärka civilsamhällets möjligheter att agera.

Ett starkt och aktivt civilsamhälle är en förutsättning för att demokratiska rörelser ska kunna utmana orättvisa strukturer. ForumCivs projektstöd riktar sig till organisationer som arbetar för att förändra maktstrukturer, ojämlikhet och fattigdom. Vi främjar nya sätt att organisera, mobilisera och stärka banden mellan de som arbetar för hållbar utveckling globalt.