Kommentarsregler för ForumCivs sociala medier

ForumCiv står upp för öppenhet, tillgänglighet, solidaritet och alla människors lika värde. I våra sociala medier välkomnar vi till debatt och olika åsikter. Det är viktigt att vi alltid diskuterar med respekt för varandra och andra. Här hittar du information om vilka regler som gäller för både ForumCivs och Globalportalens kanaler.

Kommentarer och inlägg får inte innehålla:

  • förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
  • hets mot folkgrupp, sexistiska, rasistiska, homofobiska, transfobiska yttranden, trakasserier eller på annat sätt diskriminerande eller nedsättande inlägg
  • brott eller uppmaning till brott mot svensk lagstiftning
  • personuppgifter som kränker enskilda personers integritet
  • reklam eller spam
  • provocerande innehåll, till exempel medvetna misstolkningar, eller upprepningar på frågor som vi redan har besvarat.

Vi raderar och polisanmäler

Användare som postar kommentarer eller inlägg som innehåller något av ovanstående kan komma att blockeras och inläggen tas bort. Inlägg och kommentarer som strider mot svensk lag kommer att polisanmälas.