Val 2022

Sveriges bistånd behövs mer än någonsin

Flera partier vill skära i Sveriges stöd till utsatta människor i världen. Samtidigt befinner vi oss i en kris av sällan skådat slag med ökande hunger, fattigdom och konflikter, mindre demokrati och jämställdhet och en akut klimatkris. 

Inför valet vill vi ha ett löfte från våra politiker att inte svika åtagandet om minst 1% av BNI i bistånd till människor som lever i fattigdom och förtryck.  Skriv under uppropet om att rädda biståndet!

Aktuellt

Ny webbplats med statistik och data

Vilka drabbas värst av klimatförändringar och den minskande friheten i världen?

Världens ledare har lovat att ingen ska lämnas utanför i arbetet med de Globala målen. Men ojämlikheten och orättvisorna i världen fortsätter att öka. De sociala och ekonomiska effekterna av pandemin har på vissa håll varit förödande.

På en ny webbplats visar vi vilka det är som lämnas utanför – och vad svenska beslutsfattare behöver göra.

Miniatyr
Hör våra samarbetspartner berätta

För 15:e året i rad backar demokratin i världen

Hoten mot demokrati, medborgerliga- och mänskliga rättigheter eskalerar i många länder.

Runt om i världen kämpar människorätts- och miljöförsvarare för sina rättigheter, trots att de därmed riskerar sina liv.

Här får du en inblick i deras situation.

Lediga jobb, praktikplatser och uppdrag

Tjänst Ort
Thumbnail
Stockholm
Thumbnail
Stockholm
Miniatyr
Göteborg
Miniatyr
Göteborg
Miniatyr
Göteborg
Region Skåne/Helsingborg
Miniatyr
Stockholm
Miniatyr
Afghanistan