Om oss

ForumCiv är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med över 175 medlemmar från svenska civilsamhället. Tillsammans arbetar vi med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över.

ForumCiv grundades 1995 och är den största plattformen för det civila samhället i Sverige. Vi har kontor i Stockholm samt i Colombia, Kenya, Litauen, Kambodja och Liberia där vi stöttar lokala organisationer direkt på plats. Vi vidareförmedlar bidrag från Sida till svenska organisationer som samarbetar med lokala organisationer i totalt 70 länder. ForumCiv bedriver även opinionsarbete för en rättvis och hållbar utveckling.

Vårt arbete handlar om att ge människor möjlighet att gå samman för att hävda sina rättigheter och ta makten över sina liv, då kan demokratin utvecklas, resurserna fördelas mer rättvist och fattigdomen minskas.

Vår vision

  • En rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra.

Vårt syfte

  • Att stärka marginaliserade människor som organiserar sig och hävdar sina rättigheter, världen över.
  • Att bilda opinion för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld.