Aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2021-07-16

Pandemin delar världen i två

Rättvis fördelning av vaccin och tillgång till finansiering för att möta den växande ojämlikheten i världen - det var tydliga budskap när genomförandet av Agenda 2030 följdes upp på FN:s politiska...

Miniatyr
Nyhet - 2021-07-07

Civilsamhället är Belarus hopp

Trots den brutala statliga hanteringen av det folkliga upproret i Belarus har människor vägrat vika sig. I takt med att försöka kväva upproret har regimens metoder tagit sig allt mer kriminella...

Miniatyr
Nyhet - 2021-07-05

Sverige redovisar arbetet med Agenda 2030 på FN-möte

I år rapporterar Sverige till FN:s politiska högnivåmöte för hållbar utveckling (HLPF) där genomförandet av Agenda 2030 följs upp. Varje år får representanter från civilsamhället delta i Sveriges...

Miniatyr
Nyhet - 2021-07-01

Tre problematiska områden för våra pensionspengar

Vi är tolv civilsamhällesorganisationer som i många år bevakat AP-fondernas investeringar och regeringens uppföljning av fonderna. Till följd av Riksrevisionens granskning ger vi nu sju uppmaningar...

Miniatyr
Nyhet - 2021-06-18

Civilsamhället förändrar världen

Mellan 2018 och 2020 nådde ForumCivs vidareförmedling nära hälften av världens länder och rollen civilsamhället spelar för positiv förändring är tydlig.

Thumbnail
Nyhet - 2021-06-09

Hur rapporterar media om biståndet?

Biståndet har en framträdande plats i media men uppmärksamheten för biståndet minskar 2020 jämfört med 2019. Troligtvis på grund av att pandemin tar stort medieutrymme och nämns i hela var fjärde...

Miniatyr
Rapport - 2021-05-26

Årsrapporten 2020 ute nu!

Året 2020 är inte ett år vi snabbt kommer glömma. I kölvattnet av Covid-19 ställde civilsamhället, ForumCiv inkluderat, snabbt om till digitalt hemarbete.

Thumbnail
Nyhet - 2021-05-25

Communities for Earth Week

Hur kan kampen för miljö- och klimaträttvisa handskas med klimatförändringar? Mellan den 5-11 juni anordnar vi flera workshops och evenemang om miljö- och klimaträttvisa. Anmäl dig idag!

Miniatyr
Nyhet - 2021-05-20

Samtal: Hur räddar vi demokratin?

Välkommen till ett samtal om arbetet för att stärka demokratin med kultur- och demokratiminister Amanda Lind och Annika Silva-Leander, Senior programchef på enheten Democracy Assessment på...

Miniatyr
Nyhet - 2021-05-18

Debatt: Fossila investeringar är en dålig affär

Flera AP-fonder må ha minskat sina innehav i de värsta klimatbovarna, men har fortfarande betydande innehav i världens största fossilbolag. Så kan det inte fortgå. Regeringen måste se till så att AP...

Miniatyr
Nyhet - 2021-05-14

De civila måste skyddas i Israel och Palestina

Sverige, EU och FN måste verka för att Israel och Hamas agerar för att våldet upphör. Båda sidor måste ta sitt ansvar för att skydda civilbefolkningen. Det skriver ForumCiv tillsammans med sex svenska...

Miniatyr
Nyhet - 2021-04-28

Mord på MR-försvarare i ett allt farligare Colombia

Colombia är det dödligaste landet för människorättsförsvarare. En av ForumCivs partners, Sandra Liliana Peña Chocué, mördades när hon kämpade för urfolks rättigheter och ett stopp för illegala...