Aktuellt

Nyhet - 2022-06-27

Miljöförsvarares roll blir allt viktigare

Under FN:s miljökonferens Stockholm+50 i juni arrangerade ForumCiv tre seminarier tillsammans med flera andra civilsamhällesorganisationer, bland annat ett side event på själva konferensen...

Nyhet - 2022-06-13

Vad vill partierna att Sveriges bistånd ska gå till?

Inför valet har vi skickat ut en enkät till riksdagspartierna där vi bland annat frågade om partiernas prioriteringar för det svenska biståndet och hur mer resurser ska nå de mest utsatta. Många...

Nyhet - 2022-06-08

Vi står bakom uppropet för att rädda biståndet

50 organisationer i CONCORD Sverige lanserar ett upprop för att rädda biståndet. Syftet är att samla in många tusen namnunderskrifter och visa våra politiker att det finns en stark opinion för ett...

Nyhet - 2022-05-25

ForumCiv på Stockholm+50

Tillsammans med flera civilsamhällesorganisationer arrangerar vi tre seminarier i samband med FN:s klimatmöte Stockholm+50. Alla seminarierna är på engelska.

Nyhet - 2022-05-24

Våra medlemmar på Folkets Forum och Stockholm+50

Den 2–3 juni hålls FN:s miljökonferens Stockholm+50 på Stockholmsmässan. Runt och inför detta anordnas en mängd seminarium och aktiviteter av flera av våra medlemmar. Dessa äger rum både på själva...

Rapport - 2022-05-23

Årsrapporten 2021 ute nu!

2021 var året då pandemins konsekvenser verkligen satte sitt avtryck. Civilsamhällets utrymme krympte ytterligare, samtidigt som viljan att engagera sig ökade.

Nyhet - 2022-05-13

100 organisationer säger låt bistånd vara bistånd

Biståndsbudgeten skärs ner med nästan en femtedel i år. Regeringen har valt att låta människor som redan idag lever i störst utsatthet betala hela kostnaden för flyktingmottagandet i Sverige. Det är...

Nyhet - 2022-04-12

Pandemistöd gav ökat bistånd 2021

Biståndet ökade återigen under 2021 men givarländerna är lika långt ifrån att nå sitt löfte. En stor del av ökningen utgörs av donationer av covidvaccin. Ett stort orosmoln är att biståndspengar...

Nyhet - 2022-04-07

Ny webbplats: Ingen ska lämnas utanför

Världens ledare har lovat att ingen ska lämnas utanför i arbetet med de Globala målen. Men ojämlikheten och orättvisorna i världen fortsätter att öka. På en ny webbplats visar vi vilka det är som...

Nyhet - 2022-03-24

Låt bistånd vara bistånd

Miljontals människor flyr undan kriget i Ukraina. Vi ser hur människor i vårt närområde kommer samman i solidaritet med Ukraina. Vi vill hjälpa människor i nöd och dela med oss av det vi har.

Nyhet - 2022-03-10

Nominera till ForumCivs valberedning

Förhandsnominering till val av valberedning inför årsmötet den 21 maj 2022 sker genom nominator. Nominering kan ske fram till och med årsmötesdagen.

Nyhet - 2022-02-25

Urvattnat lagförslag från EU om företags ansvar

Efter flera förseningar har EU presenterat sitt lagförslag om företags ansvar. ForumCiv välkomnar förslaget men är besviken på att det inte är tillräckligt skarpt. Inte ens en procent av företagen i...

Nyhet - 2022-02-24

Redo att stötta Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina var både väntad och fullkomligt oväntad. Läget är svåröverskådligt men viljan att stötta människor i Ukraina är stor.

Nyhet - 2022-02-24

Skicka motioner till årsmötet 2022

Vill du skicka in en motion till årsmötet? Motioner ska enligt ForumCiv stadgar ha inkommit senast 8 veckor före årsmötet, vilket i år innebär att motionsstopp är den 26 mars. Se mall för motioner...