Östra partnerskapet

Östra partnerskapsnätverket innefattar 37 svenska civilsamhällesorganisationer vilka strävar efter att stärka samarbetet med civilsamhället i Östra partnerskapsländerna och Ryssland.

När EU inledde det Östra Partnerskapet med syfte att fördjupa relationerna mellan EU och de östra grannländerna Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina såg civilsamhället ett behov av att inkludera lokala röster till det regionala initiativet. Därav skapades ÖstP nätverket (engelska: EaP Nätverket) som arbetar för att skapa samarbeten, bygga kapacitet och genomföra påverkansarbete gentemot regeringar och andra beslutsfattare. Givet regionens historiska relationer med, och nuvarande inflytande från, Ryssland, samarbetar nätverket också med det ryska civilsamhället.

Nätverket är en plattform för civilsamhällesaktörer i Sverige att knyta kontakter och samarbeten med aktörer i ÖstP-regionen och Ryssland. Medlemmarna i nätverket har en mångfacetterad tematisk expertis i och om regionen om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, antidiskriminering, demokrati osv. Genom nätverket byggs gräns- och sektorsöverskridande samarbeten, organisatorisk kapacitet och gemensamma påverkanskampanjer. Allt för att säkerställa civilsamhällets inflytande på policyformulering och politiska beslut som rör ÖstP-regionen och Ryssland.     

Nedan följer några av de prestationer som nätverket uppnått de senaste åren:

  • Konsultationer med civilsamhället inför författandet av den svenska regeringens strategi för Ryssland 2019 och ÖstP-regionen 2021.
  • Påverkansarbete riktat till EU om beslut som rör ÖstP-regionen.
  • Påverkansarbete riktat till EU-kommissionen som framgångsrikt stoppade utnämningen av en kontroversiell politiker, kopplad till ungerska Victor Orbáns parti Fidesz, som EU kommissionär efter EU-valet 2019.

Vi hade inte så mycket intresse i regionen innan vi anslöt oss till nätverket, men nu diskuterar vi att starta samarbeten där. (Martin Dworén, Fryshuset)

ÖstP nätverket utgör en del av pusslet för det svenska utrikesdepartementet i att förstå vad som händer ÖstP-regionen. (Sveriges tidigare ambassadör för ÖstP-regionen, Anna Westerholm)