Medlemsorganisationer

Organisation Kärnfrågor
A World of Friends, Sweden Utbildning & information
ActionAid Sverige
Adoptionscentrum Barn & unga, Demokrati & deltagande, Jämställdhet, Utbildning & information
Afarvänner i Sverige Utbildning & information
Afrikagrupperna Hälsa & vård, Jämställdhet, Land & mat, Utbildning & information
Afrosvenskarnas riksorganisation Barn & unga, Demokrati & deltagande, Integration, Utbildning & information
Aid Galcad Hälsa & vård, Utbildning & information
Al Sham Relief
Albanska föreningars Union i Sverige Integration, Utbildning & information
Amazonasföreningen i Härryda Utbildning & information
Arabiska Teatern
Arkitekter utan gränser Utbildning & information
Barnfonden insamlingsstiftelse Barn & unga, Demokrati & deltagande, Entreprenörskap, Hälsa & vård, Jämställdhet, Utbildning & information
Bishozi International projects
Björkåfrihet
BLLF Sweden – Front mot slaveri Demokrati & deltagande, Jämställdhet, Utbildning & information
Caritas Svensk-Mesopotamiska förening
Centerpartiets Internationella stiftelse Demokrati & deltagande
Centralasiengrupperna Barn & unga, Demokrati & deltagande, Fred & säkerhet, Jämställdhet, Utbildning & information
Chain of Sisterhood
Chikondi Chimodzi Child Care Centre Barn & unga, Hälsa & vård, Humanitära insatser, Land & mat, Utbildning & information
Children's Home Barn & unga, Demokrati & deltagande, Humanitära insatser, Utbildning & information
Clowner utan Gränser Barn & unga, Demokrati & deltagande, Integration, Jämställdhet, Utbildning & information
Contribution to Opportunities
Daryeel Association Barn & unga, Demokrati & deltagande, Hälsa & vård, Utbildning & information
Demokrati utan gränser Demokrati & deltagande, Fred & säkerhet, Miljö & klimat, Utbildning & information
Emmaus Stockholm Fred & säkerhet, Humanitära insatser, Integration, Jämställdhet, Miljö & klimat, Utbildning & information
Eri-Childhood Barn & unga
Fair Action Demokrati & deltagande
Farmaceuter utan Gränser Hälsa & vård
FIAN Sverige Jämställdhet, Land & mat
Fjärde Världen Utbildning & information
Framtidsjorden Miljö & klimat
Friends of Kabondo Barn & unga, Demokrati & deltagande, Hälsa & vård, Jämställdhet
Färnebo folkhögskola Jämställdhet, Miljö & klimat, Utbildning & information
Föreningen Eduardo Madariaga Barn & unga, Utbildning & information
Föreningen Furuboda
Föreningen för Re/Habilitering och Utveckling Demokrati & deltagande, Funktionsvariationer
Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) Utbildning & information
Föreningen SOFIA Hälsa & vård, Land & mat, Utbildning & information
Gal-Mudug Kultur Center i Borlänge
Gambiagrupperna Barn & unga, Demokrati & deltagande, Utbildning & information
Geesguud Ungdomsförening
Green Forum Demokrati & deltagande, Miljö & klimat
Hand in Hand Barn & unga, Demokrati & deltagande, Entreprenörskap, Jämställdhet, Utbildning & information
Headway Africa Demokrati & deltagande, Utbildning & information
HMR - Svenska Föreningen för Hälsa och Mänskliga Rättigheter Demokrati & deltagande, Hälsa & vård
Horn of Africa Womens Organisation (HAWO) Barn & unga, Demokrati & deltagande, Fred & säkerhet, Funktionsvariationer, Jämställdhet, Utbildning & information
HumanistHjälpen Barn & unga, Demokrati & deltagande, Hälsa & vård, Humanitära insatser, Integration, Jämställdhet, Utbildning & information
Immigranternas Riksförbund Integration
Inclusive Business Sweden
Ingenjörer utan gränser Utbildning & information
Insamlingsstiftelsen Choice
Insamlingsstiftelsen Våra Barn Barn & unga, Funktionsvariationer, Hälsa & vård, Humanitära insatser, Jämställdhet
Intacts vänner Barn & unga, Demokrati & deltagande, Funktionsvariationer, Hälsa & vård, Humanitära insatser, Utbildning & information
Internationella kvinnoförbundet Demokrati & deltagande, Integration, Jämställdhet
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) Demokrati & deltagande, Fred & säkerhet, Jämställdhet
IOGT-NTO-rörelsen Barn & unga, Demokrati & deltagande, Jämställdhet, Utbildning & information
Islamic Relief Sweden Demokrati & deltagande, Jämställdhet, Miljö & klimat, Utbildning & information
Jakobsbergs folkhögskola Jämställdhet, Miljö & klimat, Utbildning & information
JIDCA Utbildning & information
JLOF Sweden Barn & unga, Demokrati & deltagande, Entreprenörskap, Fred & säkerhet, Jämställdhet, Miljö & klimat, Utbildning & information
Jordens Vänner Land & mat, Miljö & klimat
Järva Demokrati och Utvecklingsförening
Karagwe-föreningen Barn & unga, Demokrati & deltagande, Entreprenörskap, Hälsa & vård, Humanitära insatser, Jämställdhet, Land & mat, Miljö & klimat, Utbildning & information
Kids Future Barn & unga
Kultur och Idrottsföreningen Liria
Kvinnor för Fred Demokrati & deltagande, Fred & säkerhet, Jämställdhet
Latinamerika i Centrum Barn & unga, Demokrati & deltagande, Funktionsvariationer, Humanitära insatser, Integration, Jämställdhet, Miljö & klimat, Utbildning & information
Latinamerikagrupperna Demokrati & deltagande, Utbildning & information
Liberia Dujar Association Demokrati & deltagande, Hälsa & vård, Utbildning & information
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer Barn & unga, Demokrati & deltagande
Läkare i Världen Hälsa & vård, Humanitära insatser
Lärande utan gränser Utbildning & information
MUD Africa Jämställdhet, Land & mat
Muslim Aid Sweden
Mustaqbal Foundation
MyRight Demokrati & deltagande, Funktionsvariationer, Jämställdhet, Utbildning & information
Nordens Biskops-Arnö, stiftelsen Utbildning & information
Nordisk hjälp Barn & unga, Demokrati & deltagande, Humanitära insatser, Integration, Jämställdhet, Utbildning & information
Organisationen Fair Trade Återförsäljarna Entreprenörskap, Miljö & klimat
Oskarshamns Södra Afrika Kommitté (OSAK) Demokrati & deltagande
Palestinagrupperna i Sverige Barn & unga, Demokrati & deltagande, Fred & säkerhet, Utbildning & information
Palmeras vänner Barn & unga, Funktionsvariationer
Pan Asia Cooperation Society (PACS) Hälsa & vård, Jämställdhet, Utbildning & information
PeaceWorks Demokrati & deltagande, Fred & säkerhet, Jämställdhet, Utbildning & information
Positiva framtidsvisioner Integration
Praktisk Solidaritet Demokrati & deltagande, Humanitära insatser, Jämställdhet, Land & mat, Miljö & klimat
PRO Global Värmland
Project Playground Barn & unga, Demokrati & deltagande, Fred & säkerhet, Hälsa & vård, Land & mat, Utbildning & information
Project Vita Sverige
Psykologer utan Gränser Hälsa & vård
Rasmi Ungdomsförening
Real Fighter Sällskap
Regnskogsföreningen Miljö & klimat
RFSL Jämställdhet
RFSU Hälsa & vård, Jämställdhet, Utbildning & information
Riksidrottsförbundet Demokrati & deltagande, Utbildning & information
RIO Demokrati & deltagande, Jämställdhet, Miljö & klimat, Utbildning & information
Rotarys Läkarbank Hälsa & vård
Salvadoranska riksförbundet, Amoar Demokrati & deltagande, Utbildning & information
Samerådet svenska sektionen
Schools for the Future Barn & unga, Utbildning & information
Scouterna Barn & unga, Demokrati & deltagande, Entreprenörskap, Fred & säkerhet, Utbildning & information
Self-Management, org. för nykooperation i u-land Demokrati & deltagande, Entreprenörskap, Jämställdhet, Miljö & klimat
Sensus studieförbund Demokrati & deltagande, Utbildning & information
Serbiska Riksförbundet Integration
Silc Demokrati & deltagande
SIRC Demokrati & deltagande, Fred & säkerhet, Jämställdhet
Smart International
Somali intellektuell Banadir förening Entreprenörskap, Jämställdhet, Utbildning & information
Somali-Swedish Researchers' Association
Somaliland Nordic Relief Demokrati & deltagande, Hälsa & vård
Somalilands Förening i Malmö Demokrati & deltagande, Integration, Utbildning & information
Somaliska kvinnor i Gävle
SOS Barnbyar Barn & unga, Hälsa & vård, Humanitära insatser, Utbildning & information
Space for People Land & mat
Studiefrämjandet Utbildning & information
Studieförbundet Vuxenskolan Utbildning & information
Suryoyo Hjälpfonden Humanitära insatser
Svalorna Indien Bangladesh Demokrati & deltagande, Jämställdhet, Miljö & klimat, Utbildning & information
Svalorna Latinamerika Barn & unga, Demokrati & deltagande, Jämställdhet, Land & mat
Svensk-Somaliska vänföreningen Integration
Svensk-Tanzaniska föreningen Utbildning & information
Svensk-Tibetanska Skol- och Kulturföreningen Utbildning & information
Svenska Bahá’í-samfundet Miljö & klimat, Utbildning & information
Svenska Burmakommittén Demokrati & deltagande, Utbildning & information
Svenska FN-förbundet Demokrati & deltagande, Fred & säkerhet
Svenska Freds Fred & säkerhet
Svenska Mount Elgonföreningen Utbildning & information
Svenska Palestinakommittén Barn & unga, Demokrati & deltagande, Funktionsvariationer, Hälsa & vård, Humanitära insatser, Jämställdhet, Miljö & klimat, Utbildning & information
Svenskirakiska solidaritetskommittén Demokrati & deltagande, Utbildning & information
Sweden Liberia Cooperative
SWEDO Hälsa & vård, Humanitära insatser
Synskadades Riksförbund Barn & unga, Demokrati & deltagande, Funktionsvariationer, Hälsa & vård, Jämställdhet, Utbildning & information
The Hunger Project Sverige Demokrati & deltagande, Entreprenörskap, Hälsa & vård, Jämställdhet, Land & mat, Utbildning & information
Togo Kommittén För Demokratins Överlevnad Demokrati & deltagande
Tostan Sverige Barn & unga, Demokrati & deltagande, Hälsa & vård, Humanitära insatser, Jämställdhet, Utbildning & information
Umeå Ghana Union Utbildning & information
Vänortsföreningen Strängnäs-Simanjiro-Loibor
Vänskapsförbundet Sverige-Nicaragua Utbildning & information
Wale Wale Sweden Barn & unga, Demokrati & deltagande, Jämställdhet, Utbildning & information
War Child
Wise Economy Global Association
World's Children's Prize foundation Barn & unga, Demokrati & deltagande, Jämställdhet
Yari Barn & unga, Humanitära insatser