Information om beviljade projektstöd

ForumCiv rapporterar varje år in utfallet för pågående och avslutade Sida-finansierade projekt till Sidas CSO databas. I databasen kan du hitta detaljerad information om varje enskilt projekt, inklusive budget, utfall samt svenska och lokala samarbetsorganisationer. Information om projekten uppdateras löpande och resultat presenteras årligen eller efter aktivitetsperiodens slut.

I CSO databasen kan du filtrera informationen på bland annat strategisk partner, land, tematisk område, år eller göra fritext sökningar.

ForumCiv lämnar inte ut enskilda organisationers ansökningar, rapporter eller våra bedömningar.

Vill du veta mer om svenskt bistånd kan du även besöka Openaid för att hitta till vem, för vilka och när svenskt biståndsmedel betalats ut. Openaid visar statistik från alla myndigheter och departement som hanterar medel inom statliga utgiftsområde 7: internationellt bistånd.