logotyp sweden for eastern partnership

Sweden for Eastern Partnership är ett pågående projekt som under ett och ett halvt år drivs av ForumCiv med stöd från svenska Utrikesdepartementet.

I det här projektet vill vi lyfta fram civilsamhällets betydelse för en demokratisk utveckling i Östeuropa och Södra Kaukasus. 

Genom att lyfta röster från Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina, vill vi opinionsbilda för en bredare inkludering av civilsamhället i Sveriges och EU:s östliga partnerskap och grannskapspolitik.  

Vad är Östliga partnerskapet?

Med Sverige och Polen som initiativtagare etablerades det Östliga partnerskapet vid EU-toppmötet i Prag 2009. Syftet har i första hand varit att stärka partnerländernas politiska associering och ekonomiska integration med EU.

Östliga partnerskapet är en del av EU:s grannskapspolitik (ENP) och spelar en central roll i att fördjupa EU:s relationer med Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina.  

Fördjupa dig

Det Östliga partnerskapet är en plattform för dialog mellan EU:s medlemsstater och sex länder i Östeuropa och Södra Kaukasus som initierades 2009, då Sverige senast höll i EU-ordförandeskapet. Tillsammans med Polen och Tjeckien tog Sverige initiativet till att Östliga partnerskapet. Syftet var att bereda väg för Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina att gå med i EU.  

Att bli EU-medlem är komplicerat och tar lång tid. Som exempel kan man lyfta fram de baltiska staterna som blev medlemmar i unionen ett knappt decennium efter att man slutit individuella associeringsavtal med varje stat. Som land måste man leva upp till medlemskraven om att vara en stabil demokrati som följer rättsstatens principer och har en fungerade marknadsekonomi. Vidare finns strikta regler om korruptionsbekämpning. Landets lagar ska också harmonieras med EU:s egen lagstiftning och regler. Som EU-medlem ska landet dessutom vara öppet för att införa euron som valuta.  

I Östeuropa och Södra Kaukasus innebär kontrasterna mellan den inhemska politiken och stora utmaningar med korruptionsbekämpning samt ländernas ekonomiska förutsättningar utmaningar för framtida EU-medlemskap. Samtliga länder befinner sig dessutom inom den ”ryska intressesfären”. Det betyder att den ryska regimen tycker sig ha rätt att kontrollera utvecklingen i dessa länder och ser en östlig expansion av EU som ett hot mot den egna staten och dess intressen. Det går inte att förstå utvecklingen i Östeuropa och Södra Kaukasus – och förhållandet till EU utan att ta med Ryssland i beräkningarna.  

Ryssland har vid flera tillfällen använt sig av ekonomiska och militära medel för att hindra Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina från att närma sig EU. Det tydligaste exemplet på detta är det pågående kriget i Ukraina som började med annekteringen av den ukrainska halvön Krim 2014 och som trappades upp med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022.  

Händelserna som lett fram till det pågående kriget har sin grund i att Ukraina 2013 var redo att sluta ett associeringsavtal med EU för att påbörja processen mot ett medlemskap i unionen. När Ukrainas dåvarande president Viktor Janukovitj efter påtryckningar från den ryska regimen plötsligt valde att backa från att signera avtalet med EU, reagerade det ukrainska samhället och våldsamma protester bröt ut. I februari 2014 tog regimkritiker makten och Janukovitj flydde landet. En månad senare invaderade trupper under obestämd flagg Krimhalvön.  

Från ryskt håll har man aldrig erkänt att det var ryska trupper som invaderade Krim. I stället har man hävdat att kriget och stridigheterna mellan olika rebellgrupper och den ukrainska armén i östra Ukraina uppstått organiskt som en reaktion på att man velat försvara ryssar och den ”ryska världen” som hotas av väst.  

Förutom kriget i Ukraina har Ryssland på olika sätt de senaste 20 åren verkat för att utöka landets ekonomiska och politiska makt i länderna i Östeuropa och Södra Kaukasus.  

Från ryskt håll har man till exempel utnyttjat krigen och konflikterna mellan Azerbadzjan och Armenien för att knyta Armenien närmare sig. Med Ryssland som militär och ekonomisk bundsförvant är det svårt för Armenien att närma sig EU. Speciellt eftersom landet ligger klämt mellan Turkiet och Azerbajdzjan, två bundsförvanter som utgör ett hot mot den armeniska självständigheten. Kriget i Nagorno-Karabach, Armeniens ekonomiska och militära integrering med Ryssland, och att man inte riktigt litar på att EU kommer att stå upp och försvara Armenien mot ytterligare aggressioner, sätter käppar i hjulet för EU-samarbetet. Samtidigt har Rysslands aggressionskrig i Ukraina visat den armeniska regeringen att Ryssland inte heller går att lita på.  

Ryssland har även med ett finger i spelet i andra väpnade konflikter i området. 2008 bröt ett kort krig ut mellan Ryssland och Georgien efter att Georgien gjort klart att man stod redo att gå med i NATO. Kriget, som varade i tolv dagar, satte effektivt stopp för Georgiens NATO-ansökan.  

Belarus och andra sidan, kan i det närmsta betraktas som en rysk vasallstat under president Aljaksandr Lukasjenko 29-åriga styre. Efter presidentvalet i Belarus 2020, när Lukasjenko återigen ”vann” makten bröt aldrig skådade protester ut över hela landet. Regimen har efter detta slagit ner med järnhand och det belarusiska civilsamhället befinner sig sedan dess i en otroligt svår och allvarlig situationen med tusentals fängslade och landsflyktingar. Protesterna och den hjälp man fick från den ryska staten att stävja dessa, har knutit den Belarusiska regimen närmare Ryssland och landet är nu mer isolerat än någonsin sen självständigheten 1991.  

Mångfacetterade och vitt skilda utmaningar – för att inte nämna drivkrafter – skapar stora utmaningar för de individuella länderna i det östliga partnerskapet så väl som för EU när man ska förhandla om framtida medlemskap.

Under de tretton år som det Östliga partnerskapet verkat har det politiska läget i omvärlden förändrats. Många har börjat fråga sig hur passande det är att bunta ihop sex länder, vars främsta gemensamma nämnare är deras historia koppling till Ryssland – och det hot som den ryska regimen utgör mot demokrati, mänskliga rättigheter och dessa länders självständighet just nu.  

Förutom kopplingen till Ryssland utgörs det Östliga partnerskapet av sex stater med varierande intressen, ambitionsnivåer och drivkrafter. Detta gör att det är svårt att hitta en gemensam väg framåt som funkar och som alla är överens om.  

I februari 2022 lämnade Ukraina, följt av Georgien och Moldavien in ansökan om medlemskap i EU och i juni samma år meddelade kommissionen att man från EU:s håll anser att Ukraina och Moldavien uppfyller kraven för medlemskap och därför ger länderna kandidatstatus. Georgiens ansökan godkändes inte. Från EU:s håll menar man att landet fortfarande inte uppfyller samtliga krav som ställs på ett medlemsland. Det georgiska civilsamhället, som är väldigt EU tillvänt, reagerade kraftig på nyheten och stora protester utbröt i landet.  

Vad händer med det Östliga partnerskapet när två tredjedelar av plattformens medlemmar getts kandidatstatus – samtidigt som Belarus i juni 2021 officiellt avsades sig sitt deltagande i gruppen? Inbördes konflikter som den mellan Armenien och Azerbajdzjan – och det faktum att Azerbajdzjan under de tretton år som gått sedan plattformen invigdes, utvecklats till en autokrati, påverkar också möjligheterna till meningsfull dialog.

Samtidigt som man kan fråga sig vilken roll det Östliga Partnerskapet som plattform och forum för dialog mellan EU och de sex länderna ska ha framåt, har arbetet inom plattformen varit viktig för att stärka dialogerna mellan civilsamhället och makthavare. Det har också varit en viktig samlingspunkt för civilsamhällesaktörerna från de olika länderna att samlas och utbyta erfarenheter och lära av varandra.  

En av höjdpunkterna som det Östliga partnerskapet åstadkommit är mellanmänskliga möten som underlättats av att man tidigt lyckades införa viseringsfritt resande mellan de sex länderna och EU:s medlemsstater. Det har underlättat för lärosäten, arbetsgivare och turistnäringar att öppna upp och har inneburit att tusentals personer från Östeuropa och Södra Kaukasus utbildats, arbetar och reser runt inom EU.  

Med Rysslands aggressionskrig i Ukraina har det blivit allt viktigare att utvärdera vad det Östliga partnerskapet som plattform gjort för att öka de sex ländernas integrering mot EU, men framför allt, vilken roll och hur plattformen ska utvecklas framåt. Här har civilsamhället en viktig roll att spela.

I civilsamhället finns all den kunskap och erfarenheter som makthavare behöver för att bygga mer demokratiska och hållbara samhällen. Civilsamhället har både mandat och kraft att hålla makthavare ansvariga för sina handlingar och att se till de infriar sina löften. Genom att erbjuda en plattform för dialog och utbyte sinsemellan ländernas civilsamhällen och mellan makthavare fortsätter vi att stötta civilsamhället i Östeuropa och Södra Kaukasus. Så bygger vi också en mer demokratisk och hållbar värld. 

Våra webbinarier

Hur ser framtiden ut?

Ognjen Radonjic, chef för ForumCivs regionkontor Östeuropa, gästar podden Talk Eastern Europe för att diskutera det svenska ordförandeskapet i EU, det östliga partnerskapets framtid och den roll det civila samhället har spelat och kan spela.

Röster från och om Östeuropa och Södra Kaukasus

Ganna Gladkykh Globalportalen

Krigsbrott och borsjtj: Ukrainas kamp för sitt kulturarv

Visste du att det är ett krigsbrott att förstöra kulturarv? Tillsammans med Ganna Gladkykh, från Nordic Ukraine Forum, lagar vi borsjtj och pratar kulturarv och krig.

kakha gogolashvili

Kakha Gogolashvili: "Att stötta civilsamhället är att stötta en mer demokratisk framtid för Georgien"

Under en resa till Georgien nyligen satt vi ner med Kakha Gogolashvili, chef för EU Studies Centre vid Rondeli Foundation. Vi frågade om Georgiens EU-utsikter och civilsamhällets roll i framtiden.

Grigor Yeritsyan Armenia's Progressive Youth

The future is youth – meet the Armenian who want to build a more inclusive society

On a recent trip to Armenia's capital Yerevan, we met with Grigor Yeritsyan, who told us about his plan to build a more age inclusive society.

hbtqi georgien

Bjud på pkhali och prata hbtqi-rättigheter i Georgien

Träffa Natia Gvianishvili från RFSL som delar med sig av en av sina favoriter från Georgiens matkultur. Och vad passar inte bättre till middagsbordet än ett samtal om hur situationen ser ut för hbtqi-personer i landet?

Elen Manaseryan

Knowing your rights: an interview with Armenian trade union president Elen Manaseryan

ForumCiv met with Elen Manaseryan, the first female president of the Confederation of Trade Unions of Armenia to speak about her fight for the trade union movement in Armenia.

Ambassadör Tobias Lorentzson

Ambassadör Tobias Lorentzson: "Eldsjälar är vår största tillgång"

Under en workshop med civilsamhällesrepresentanter som ForumCiv arrangerade i Baku 12 maj i år träffade vi Tobias Lorentzson, Sveriges ambassadör i Azerbajdzjan.

Tre röster från civilsamhället i Moldavien

”Folk måste förstå att EU stöttar oss”: Tre civilsamhällesröster om framtiden i Moldavien

Den 22 mars träffades 35 civilsamhällesrepresentanter i Moldaviens huvudstad Chisinau för att diskutera problem och lösningar inom ramen för EU:s Östliga partnerskap.

Protests in Tbilisi

How Georgians played with water cannons and said no to the foreign agents law

Natia Gvianishvili talks to Eka Tsereteli about the mass-protests that forced the Georgian government to back down from a Russian-styled foreign agent bill last month. 

Kristina Mikayelyan

Kristina Mikayelyan:"Att inte engagera sig i politiken är omöjligt för mig

Kristina Mikayelyan är Armeniens yngsta politiker. 19 år gammal valdes hon i början av året in i Äldsterådet i sin hemregion Yeghegis.

Feminist Workshop in Lviv

Ukrainska Feminist Workshop: "Efter 24 februari har vi ställts inför en rad svåra frågor"

Ukrainska Feminist Workshop ger tips på vad Sverige kan göra för att stötta det ukrainska civilsamhället.

Milena Rusu Feminismd

Milena Rusu: ”Det är extremt viktigt att inte bara bekämpa sexism, utan också att förebygga den”

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Vi ställde fyra frågor med Milena Rusu, en moldavisk feminist och aktivist.

Christina Johannesson

”Kontakterna mellan civilsamhället i Sverige och Östeuropa är avgörande för att bygga hållbara samhällen”

Vi ställde tre frågor till Christina Johannesson, Sveriges ambassadör för EU:s Östliga partnerskap, om vad Sverige kan göra för att stärka civilsamhället i Östeuropa.