Vi kämpar för ett starkt och aktivt civilsamhälle!

Demokratin är på tillbakagång i världen. På flera platser i världen görs just nu inskränkningar mot yttrandefrihet och människors rätt att organisera sig. Människorätts- och miljöförsvarare utsätts för hot och våld. När handlingsutrymmet för civilsamhället minskar hotas demokratins grunder.

Tillsammans med våra medlemmar och partnerorganisationer står ForumCiv upp för demokrati och mänskliga rättigheter.

Via Svenska partnerskapsprogrammet och egna utvecklingsprojekt stöttar och samarbetar vi med civilsamhällesorganisationer i 70 länder. Genom att bidra med kunskap till beslutsfattare vill vi bidra till en effektiv biståndspolitik. Genom kampanjer och debattartiklar gör vi vår röst hörd.

Utan civilsamhället tystnar demokratin!

Debatt