Projektstöd

ForumCiv stöttar insatser över hela världen som går till att stärka civilsamhället. Vi främjar nya sätt att organisera, mobilisera och stärka banden mellan de som arbetar för hållbar utveckling.
Miniatyr
Utvecklingsprojekt - Svenska partnerskapsprogrammet

ForumCivs största program, Svenska partnerskapsprogrammet, syftar till att stärka civilsamhället som förändringsaktörer i över 70 länder. Svenska organisationer kan tillsammans med sina lokala partnerorganisationer ansöka om bidrag från ForumCiv för att genomföra gemensamma projekt utifrån ett rättighetsperspektiv.

Miniatyr
Informationsprojekt

Kunskap är nyckeln till förändring. Därför förmedlar vi stöd till informationsprojekt som verkar för en rättvis och hållbar värld. Med hjälp av bidraget genomför en mängd civilsamhällesorganisationer varje år projekt för att öka kunskap, förståelse och engagera människor för en rättvis och hållbar utveckling.