Typer av projektstöd

Miniatyr
Utvecklingsprojekt - Svenska partnerskapsprogrammet

Svenska organisationer kan tillsammans med sina lokala partnerorganisationer ansöka om bidrag från ForumCiv för att genomföra gemensamma projekt utifrån ett rättighetsperspektiv.

Miniatyr
Informationsprojekt

Kunskap är nyckeln till förändring. Därför förmedlar vi stöd till informationsprojekt som verkar för en rättvis och hållbar värld.

Bra att veta

 • I ForumCivs organisationsportal registrerar, ansöker, rapporterar ni era projekt. Avser du att ansöka om projektstöd för första gången, läs mer om ansökanprocessen.  
 • Vi erbjuder kurser för nya sökande organisationer såväl som organisationer som behöver en uppdatering, besök vår kalender för hitta mer information om aktuella kurser och seminarier. 
 • Har du feedback på vår bidragsförmedling eller lärandeaktiviteter? Vänligen meddela oss på [email protected]. Vi strävar efter att ständigt förbättra vår kvalitet i våra processer, din åsikt är en viktig del av det.
 • I Sidas CSO databas kan du hitta detaljerad information om varje enskild insats, inklusive finansiell budget, utfall och svenska och lokala samarbetsorganisationer, läs mer här.

Vanliga frågor

Organisationer, föreningar eller stiftelser med säte i Sverige och som:

 • Fått godkänd organisationsgranskning av ForumCiv.
 • Arbetar rättighetsbaserat (läs mer i fliken längre ned)
 • Att er organisation har samarbetspartner/s i landet där projektet ska genomföras om ni planerar genomföra ett utvecklingsprojekt.

ForumCiv har två olika projektstöd för olika ändamål och målgrupper. Svenska organisationer/föreningar/ stiftelser kan ansöka om medel för utvecklings- och/eller informationsprojekt (läs mer under respektive programsida). Nedan är ett par exempel:

Utvecklingsprojekt – Svenska partnerskapsprogrammet

Exempel:

 1. Ni har varit i kontakt med en organisation i Peru som ni tycker gör ett bra arbete för att skydda unga kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Med förstudien vill ni undersöka möjligheterna till eventuellt framtida formellt partnerskap.
 2. Ni har sedan flera år ett samarbete med en miljöorganisation i Nigeria. Tillsammans önskar ni verka för att stärka organiseringen bland boende i Nigerdeltat som motsätter sig oljeutvinning. Det planerar ni göra genom att underlätta kommunikation mellan organiserade grupper och på olika sätt stötta dem i att initiera ett nätverk som ska bedriva påverkansarbete gentemot regeringen.

Information och kommunikationsprojekt

Exempel:

 1. Ni bedriver utvecklingsarbete med textilarbetare i Indien. Ni vill med informationsprojektet nå allmänheten i Sverige för att belysa arbetsförhållandena i Indien och påverka företag i Sverige att ta större ansvar för arbetsförhållandena bland sina underleverantörer i Indien.
 2. Ni har inga samarbetspartners utanför Sverige men ni arbetar för att informera om och påverka en opinion för globala rättvisefrågor. Ni vill med informationsprojektet att svenska regeringen ska verka för att öka journalisters internationella skydd.

Ett rättighetsbaserat arbete innebär att utgångspunkten är människors rättigheter och möjligheter att stärka sin organisering. För ett utvecklingsprojekt betyder det t.ex. att samarbetspartnern och deras målgrupper är en del utav att planera projektet. Att projektet i så lång utsträckning som möjligt ska formuleras och ägas av de människor som förväntas gynnas av det. Demokratiska processer, jämlikhet och inkludering är ledord för rättighetsbaserat arbete.

Är era utvecklingsinsatser rättighetsbaserade brukar det även märkas i er externa kommunikation. Ett rättighetsbaserat kommunikationsprojekt utgår från berörda människors perspektiv och handlingskraft. Planeringen av ett rättighetsbaserat informationsprojekt sker med fördel i samarbete med samarbetspartnern, om det är möjligt.

Mer om rättighetsbaserat arbete hittar ni här.

För utvecklingsprojekt finns handboken Essential guide to project planning för att hjälpa dig i din planering och för informationsprojekt finns Handbooken som stöd för ansökan, genomförande och rapportering.

 

 • Projektets rättighetsbaserade perspektiv är svagt eller saknas helt. Projektet bedöms inte ha tagit målgruppernas åsikter i beaktande och/eller bedöms riskera att göra skada enligt biståndsprincipen “Do no harm”.
 • Projektet bedöms orealistiskt eller inte tillräckligt effektivt i sitt genomförande. Bedömningen väger in planering, metoder och resurser.
 • Projektet bedöms ha otillräcklig kostnadseffektivitet. Budget bedöms inte reflektera projektets mål. Budgetposter kan vara antingen för lågt satta, för grovt tilltagna eller inte realistiskt kunna bära projektets aktiviteter.
 • De sökande organisationernas kapacitet bedöms som svag i relation till det ansökta projektet. Är målsättningen med projektet högre än de finansiella, humana, eller systemresurser organisationen äger kan projektet avslås på grund av bristande kapacitet för att kunna genomföra det.  
 • Riskerna att stötta projektet bedöms som ej hanterbara för ForumCiv. Om externa och interna risker bedöms som alltför stora kan projektet avvisas.