ForumCiv förmedlar två typer av projektstöd

Utvecklingsprojekt: Svenska partnerskapsprogrammet

Svenska organisationer kan tillsammans med sina lokala partnerorganisationer ansöka om bidrag från ForumCiv för att genomföra gemensamma projekt utifrån ett rättighetsperspektiv.

Informationsprojekt

Kunskap är nyckeln till förändring. Därför förmedlar vi stöd till informationsprojekt som verkar för en rättvis och hållbar värld.