ForumCiv förmedlar två typer av projektstöd

Utvecklingsprojekt: Svenska partnerskapsprogrammet

Svenska organisationer kan tillsammans med sina lokala partnerorganisationer ansöka om bidrag från ForumCiv för att genomföra gemensamma projekt utifrån ett rättighetsperspektiv.

Informationsprojekt (fasas just nu ut)

Informations- och kommunikationsbidraget fasas ut.