Som plattform för omkring 170 organisationer arbetar vi gemensamt för en mer rättvis och hållbar värld där alla människor har rätt att förändra.

Vi behövs mer än någonsin när det civila samhället trycks tillbaka och försvagas i allt fler länder. Vårt gemensamma arbete kan ge stöd för att bygga upp lokala livskraftiga organisationer som arbetar med hållbar och långsiktig utveckling.

Medlemskapet ökar kraften och bidrar till att både små och stora organisationer kan göra sina röster hörda och föra fram frågor till regeringen och beslutsfattare genom ForumCiv. Som medlem har din organisation möjlighet att påverka ForumCivs inriktning och verksamhet.

Medlemskap i ForumCiv ger:

  • Stort genomslag – för att vi i ForumCiv för en gemensam talan i vårt opinions- och påverkansarbete gentemot beslutsfattare och andra viktiga aktörer inom civilsamhället
  • Tillgång till ett brett nätverk av organisationer
  • Möjlighet till samverkan och erfarenhetsutbyten
  • Möjlighet att delta i remissarbete inför nya strategier och riktlinjer för svenskt utvecklingssamarbete
  • Tillgång till den digitala medlemsplattformen där medlemmar kan interagera, utbyta kunskap och erfarenhet.
  • Kapacitetsutveckling genom medlemsexklusiva utbildningar och kurser
  • Medlemsbrev med information om kurser och seminarier, vad som händer i biståndspolitiken, i nätverksträffar där ForumCiv deltar samt vid möten med beslutsfattare
  • Möjlighet ett påverka ForumCivs långsiktiga arbete genom att delta och vara med och fatta beslut på årsmöte och medlemsmöte
  • Möjlighet till gratis annonsering av lediga tjänster i vår jobbsektion
  • Möjlighet att låna ForumCivs lokaler för möten och nätverksträffar
Miniatyr
Så registrerar du dig

Digital medlemsplattform

ForumCiv driver en digital medlemsplattform där medlemmar kan kommunicera via samtalsgrupper, dela information, sprida evenemang och ta del av unikt innehåll.