Styrelsen 2020-2021

ForumCiv styrelse består av elva personer som väljs av årsmötet. Samtliga i styrelsen väljs på mandatperioder om två år och nomineras av ForumCivs medlemsorganisationer. Mellan ForumCivs årsmöten är det styrelsen som är organisationens högst beslutande organ.
Victoria Enström

Victoria
Enström Lindskog

Ordförande

Monica Nordenwald board

Monica
Nordenwald

Ledamot 

Egle Obcarskaite board

Egle
Obcarskaite

Ledamot 

no profile photo

Jessica
Sjönell

Ledamot 

Tobias Linghag board

Tobias
Linghag

Vice ordförande 

Frida Dunger Johnsson

Frida
Dunger Johnsson

Ledamot 

no profile photo

Lina
Remnert 

Ledamot 

Rosaline Marbinah

Rosaline
Marbinah

Ledamot 

Göran Alfredsson board

Göran
Alfredsson

Ledamot

no profile photo

Reija 
Toivio

Suppleant 

Godfrey Etyiang

Godfrey
Etyang

Suppleant