Styrelsen

ForumCivs styrelse är organisationens högsta beslutande organ.

Samtliga i styrelsen nomineras av ForumCivs medlemsorganisationer. Styrelsen väljs sedan av årsmötet. Styrelsen ansvarar bland annat för ForumCivs övergripande planering, rapportering och ekonomiska redovisning. I styrelsens ansvar ingår också att besluta om de policydokument som styr ForumCivs verksamhet.

Här är ForumCivs styrelse 2022–2023 

Ordförande: Magnus Lindell
Ledamot: Göran Alfredsson
Ledamot: Markus Adolfsson
Ledamot: Monica Nordenwald
Ledamot: Nike Dahlskog
Ledamot: Kristina Meseret Andersson
Ledamot: Pär Viktorsson Harrby
Ledamot: Yussuf Hassan Abdirizak
Ledamot: Ingela Svedin
Ledamot: Marlene Sosa Mercado
Ledamot: Elias Fjellander