Styrelsen

Samtliga i styrelsen nomineras av ForumCivs medlemsorganisationer och väljs av årsmötet. Mellan ForumCivs årsmöten är det styrelsen som är organisationens högst beslutande organ.

Här är ForumCivs styrelse 2022–2023 

 • Magnus Lindell, Ordförande
 • Göran Alfredsson, Ledamot
 • Markus Adolfsson, Ledamot
 • Monica Nordenwald, Ledamot
 • Nike Dahlskog, Ledamot
 • Kristina Meseret Andersson, Ledamot
 • Pär Viktorsson Harrby, Ledamot
 • Yussuf Hassan Abdirizak, Ledamot
 • Ingela Svedin, Ledamot
 • Marlene Sosa Mercado, Ledamot
 • Elias Fjellander, Ledamot