Styrelsen 2021-2022

ForumCiv styrelse består av elva personer som väljs av årsmötet. Samtliga i styrelsen väljs på mandatperioder om två år och nomineras av ForumCivs medlemsorganisationer. Mellan ForumCivs årsmöten är det styrelsen som är organisationens högst beslutande organ.
 • Magnus Lindell, Ordförande
 • Göran Alfredsson, Ledamot
 • Jessica Sjönell, Ledamot
 • Lina Remnert, Ledamot
 • Markus Adolfsson, Ledamot
 • Monica Nordenwald, Ledamot
 • Nike Dahlskog, Ledamot
 • Reija Toivio, Ledamot
 • Sari Gustavsson, Ledamot
 • Tobias Linghag, Ledamot
 • Victoria Kawesa, Ledamot