Styrelsen 2021–2022

ForumCiv styrelse består av elva personer som väljs av årsmötet. Samtliga i styrelsen väljs på mandatperioder om två år och nomineras av ForumCivs medlemsorganisationer. Mellan ForumCivs årsmöten är det styrelsen som är organisationens högst beslutande organ.
  • Magnus Lindell, Ordförande
  • Göran Alfredsson, Ledamot
  • Jessica Sjönell, Ledamot
  • Lina Remnert, Ledamot
  • Markus Adolfsson, Ledamot
  • Monica Nordenwald, Ledamot
  • Nike Dahlskog, Ledamot
  • Reija Toivio, Ledamot
  • Sari Gustavsson, Ledamot
  • Tobias Linghag, Ledamot