Svenska partnerskapsprogrammet

ForumCivs största program, Svenska partnerskapsprogrammet, syftar till att stärka civilsamhället som förändringsaktörer i över 70 länder.

Förändring börjar med människor. Människor som höjer sin röst, arbetar tillsammans och som organiserar för att kräva demokrati, jämlikhet samt mänskliga rättigheter för alla. Det är därför ForumCiv i över två decennier har stöttat civilsamhällesorganisationer som mobiliserar människor och folkrörelser i över 70 länder.

Svenska organisationer kan tillsammans med en eller flera lokala partnerorganisationer ansöka om bidrag från Svenska Partnerskapsprogrammet i syfte att bygga partnerskap och tillsammans verka för ett effektivt och rättvist utvecklingsarbete. Samarbeten finansierade av Svenska Partnerskapsprogrammet ska alltid ta avstamp i ett rättighetsperspektiv och vara relevanta för Svenska Partnerskapsprogrammets förändringsmodell. Bidrag förmedlade via ForumCiv ska även följa den svenska regeringens strategi för civilsamhället och förväntas bidra till att stärka kapaciteten hos aktörer inom civilsamhället samt stärka det demokratiska handlingsutrymmet.

Är din organisation intresserad av att ansöka om bidrag via Svenska Partnerskapsprogrammet?

Kom ihåg att din organisation måste vara medlem i ForumCiv vid ansökningstillfället och att ansökan om bidrag måste skickas in under ett öppet ansökningsfönster via Organisationsportalen. ForumCiv rekommenderar din organisation att ansöka om medlemskap och behörighet i god tid inför ansökningsfönster. 

Du hittar all information i våra programdokument:

 

Viktig information
  • Ansök om behörighet i god tid. Om din organisation tidigare har genomgått en behörighetsgranskning som blivit godkänd men slutdatumet för den senast beviljade insatsen var för mer än tre år sedan, måste din organisation genomgå en ny behörighetsgranskning.  
  • Organisationer med pågående projekt får endast använda medel under den senast överenskomna projektperioden. 
  • Observera att SPPs nya revisionsinstruktion gäller fr o m 1/12 2022. Denna är obligatorisk att använda för revision av projektmedel. Revisionsinstruktionen återfinns här.
Ansökningsfönster

SPPs aprilfönster

  • Fönstret är öppet på ForumCivs Organisationsportal mellan 25/3 2023 och 1/4 2023.
  • 2023 så godtar ForumCiv ansökningar till både Partnership Pilot och Medium Partnership Funding under aprilfönstret med förväntad start i juni-juli 2023.  
  • Se SPPs Procedures Manual för detaljer kring ansökningsprocessen och för rekommendationer om hur mycket er organisation kan ansöka om.

SPPs oktoberfönster

  • Organisationer som har avsikt att söka till oktoberfönstret måste registrera detta på ForumCivs Organisationsportal mellan 1/5 2023 och 1/6 2023.
  • Den faktiska ansökan skickas sedan in mellan 24/9 2023 och 1/10 2023.
  • Oktoberfönstret är öppet för ansökningar till Partnership Pilot och Medium Partnership Funding med förväntad start i januari 2024. 
  • Se SPPs Procedures Manual för detaljer kring ansökningsprocessen och för rekommendationer om hur mycket er organisation kan ansöka om.

Innan ni skickar in en ansökan så måste ForumCiv ha bedömt och godkänt att er organisation har behörighet att söka medel från Svenska Partnerskapsprogrammet. Om er ansökan godkänns så måste er organisation ha blivit antagna som medlem i ForumCiv innan avtal kan skrivas.

Kontakta er handläggare eller [email protected] för frågor.