Svenska partnerskapsprogrammet

ForumCivs största program, Svenska partnerskapsprogrammet, syftar till att stärka civilsamhället som förändringsaktörer i över 70 länder.

Förändring börjar med människor. Människor som höjer sin röst, arbetar tillsammans och som organiserar för att kräva demokrati, jämlikhet samt mänskliga rättigheter för alla. Det är därför ForumCiv i över två decennier har stöttat civilsamhällesorganisationer som mobiliserar människor och folkrörelser i över 70 länder.

Svenska organisationer kan tillsammans med en eller flera lokala partnerorganisationer ansöka om bidrag från Svenska Partnerskapsprogrammet i syfte att bygga partnerskap och tillsammans verka för ett effektivt och rättvist utvecklingsarbete. Samarbeten finansierade av Svenska Partnerskapsprogrammet ska alltid ta avstamp i ett rättighetsperspektiv och vara relevanta för Svenska Partnerskapsprogrammets förändringsmodell. Bidrag förmedlade via ForumCiv ska även följa den svenska regeringens strategi för civilsamhället och förväntas bidra till att stärka kapaciteten hos aktörer inom civilsamhället samt stärka det demokratiska handlingsutrymmet.

Är din organisation intresserad av att ansöka om bidrag via Svenska Partnerskapsprogrammet?

Kom ihåg att din organisation måste vara medlem i ForumCiv vid ansökningstillfället och att ansökan om bidrag måste skickas in under ett öppet ansökningsfönster via Organisationsportalen. ForumCiv rekommenderar din organisation att ansöka om medlemskap och behörighet i god tid inför ansökningsfönster.

Du hittar all information i våra programdokument:

 

Viktig information
  • ForumCivs styrelse har beslutat att medlemskap i ForumCiv kommer att krävas för att kunna ansöka om bidrag från det Svenska partnerskapsprogrammet, Infokom programmet och Trainee-programmet för projekt som implementeras från 2023 och framåt. Det kommer inte innebära någon förändring för de organisationer som redan idag är medlemmar. Organisationer som inte är medlemmar men som redan har beviljade bidrag från ovan program kommer inte påverkas förrän ansökningsomgången 2022. Ett medlemskap är inte en garanti för beviljat bidrag. Mer information om medlemskap i ForumCiv.