Rapporter

Här hittar du rapporter om demokrati, mänskliga rättigheter och effektivt bistånd. Vi har tagit fram rapporterna tillsammans med våra partners och medlemsorganisationer samt svenska och internationella nätverk.
Framsida på rapporten "Vem värnar demokratin?"

 

 

 


Vem värnar demokratin?
Publicerad: 2022


Omslag till rapporten Tag plats

 

 

 

 

Tag plats!
Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering

Publicerad: 2021


spotlight report

 

 

 

 

Civil society spotlight report on Sweden's implementation of the 2030 Agenda
Recommendations and review of actions taken ahead of High-level Political Forum 2021

Publicerad: 2021


Omslag till rapporten Time to act

 

 

 

 

Time to act
The need for legislation on business and human rights

Publicerad: 2020


Omslag till rapport

 

 

 

 

Effective partnerships
A study on development effectiveness and Swedish civil society organisations

Publicerad: 2020


Barometer

 

 

 

 

Barometer 2020
Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling

Publicerad: 2020


Glappet

 

 

 

 

Glappet
Hur fixar vi finansiering för en hållbar utveckling?

Publicerad: 2020


Omslag till rapporten Leave no one behind

 

 

 

 

Leave no one behind
From words to reality in Swedish development cooperation

Publicerad: 2019


Omslag till rapporten Do we still exist

 

 

 

 

Do we still exist?
Experiences and the art of surviving shrinking civic space

Publicerad: 2019


Omslag till rapport

 

 

 

 

Defending their rights, risking their lives
Shrinking civic space and extractive industries

Publicerad: 2018


Omslag till rapport

 

 

 

 

As black as coal
Business and human rights with focus on coal mining in Colombia

Publicerad: 2016