Kontakt

Välkommen att kontakta oss på ForumCiv. Enklast når ni oss via vår växel på 08-506 370 00.
Allmänt

Telefon (växel): 08-506 370 00
Email: [email protected] (allmänna frågor)

Besöksadress: Alsnögatan 7, 116 41 Stockholm
Postadress: Box 15407, 104 65 Stockholm

Kontaktuppgifter till internationella kontor 

Organisationsnummer: 802400-7620
Bankgiro: 5359-2218

Presskontakt:
Britt-Louise Andersson, Head of Advocacy and Communication
08-506 371 33 (mobil: 072-078 34 60)
[email protected] / [email protected]

Medlemsfrågor:
Rodrigo Arce, Member Coordinator
08-506 370 54
[email protected] / [email protected]

Frågor om projektstöd

Se sektionen om projektstöd för information kring ansökan och kontaktuppgifter. Har du synpunkter på vår bidragsförmedling och lärandeaktiviteter, skicka gärna dina synpunkter till [email protected]

Ledning & styrelse

Se information om ForumCivs styrelse här.