Kontakt

ForumCivs huvudkontor ligger i Stockholm. Vi har också kontor i Colombia, Kambodja, Kenya, Liberia och Litauen.

Växel: 08-506 370 00
E-post: [email protected] 

Stockholm, huvudkontor

ForumCiv
Alsnögatan 7
116 44 Stockholm

Organisationsnummer: 802400-7620
Bankgiro: 5359-2218

Region- och landkontor

För kontaktinformation till våra region- och landkontor, besök vår internationella sida. 

Kontaktuppgifter till internationella kontor 

Medlemsfrågor

Rodrigo Arce, Member Coordinator
08-506 370 54
[email protected] / [email protected]

Ledning

Secretary General
Anna Stenvinkel
[email protected]

Deputy Secretary General
Ingrid Sievert Uddén
[email protected]