Årsmöte 2024

Medlemsevent
Alsnögatan 7/Zoom

Välkomna till ForumCivs årsmöte! 

Årsmötet är ForumCivs högst beslutande organ och kommer under dagen behandla motioner, propositioner och välja ny styrelse för kommande verksamhetsår.

  • Datum: 25 maj 2024
  • Plats: Stockholm/Distans
    Det kommer vara möjligt att delta antingen fysiskt på ForumCivs kontor (Alsnögatan 7, Stockholm) eller online. Det finns cirka 50 platser för fysiskt deltagande. 
  • Anmälan: Via formuläret nedan.
    Sista dag att anmäla sig till ForumCivs årsmöte är den 30 april!

Deltagande
Varje organisation har rätt att skicka ett ordinarie ombud och en suppleant
Det ordinarie ombudet har yttrande-, förslags- och rösträtt under mötet. Suppleanten kan hoppa in och rösta om det ordinarie ombudet inte kan närvara. 

Kostnad
ForumCivs årsmöte är kostnadsfritt. Under dagen bjuds det på enklare vegetarisk mat! 

Nomineringar
Vill du nominera någon till ForumCivs styrelse eller valberedning? Följ länkarna nedan: 
Nominera till styrelse 
Nominera till valberedningen

Möteshandlingar
Handlingar till årsmötet läggs upp på den här sidan och skickas ut per mejl tre veckor innan årsmötet. 

Motioner
Vill er organisation vara med och utveckla ForumCiv? I så fall kan ni skicka in en motion. För att motionen ska behandlas på årsmötet behöver den inkomma senast 2 april 2024. Ladda ner motionsmallen här. 

Skicka in motionen
via mejl till: medlem@forumciv.org 

Tider under dagen:
09.00-10.00: Anslutning och registrering av deltagare 
10.00-12.30: Årsmöte (inkl. paus) 
12.30-13.15: LUNCH 
13.15-17.00: Årsmöte 

Förslag till dagordning
1.       Mötets öppnande och genomgång av mötesordning
2.       Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
3.       Fastställande av röstlängd
4.       Val av två ordförande, en sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
5.       Fastställande av dagordning
6.       Medlemsärenden: nya medlemmar, utträden och förslag till uteslutning
7.       Fastställande av årsredovisning 2023
8.       Revisionsberättelse
9.       Styrelsens ansvarsfrihet
10.   Styrelsens propositioner
11.   Motioner
12.   Fastställande av medlemsavgifter 2025
13.   Valberedningens yttrande om ekonomisk ersättning för förtroendevalda
14.   Fastställande av verksamhetsplan
15.   Fastställande av rambudget samt ersättningar och arvoden
16.   Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
17.   Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
18.   Val av revisorer och revisorssuppleanter
19.   Val av valberedning
20.   Avslutande

Viktig information om deltagande under dagen
Eftersom ForumCivs årsmöte kommer vara ett hybridmöte används det digitala röstningssystemet Suffra. Detta innebär att alla ombud röstar på samma sätt oavsett hur man deltar. Via systemet kommer även röstlängden registreras.

Om man anmäler digitalt deltagande innebär detta att det är bra att ha två uppkopplade enheter. Till exempel dator och smartphone. Då kan man följa mötet via datorn och rösta via mobilen.
Om man anmäler deltagande på ForumCivs kansli innebär det att man bör ha med sig en uppkopplad enhet, till exempel en smartphone för att kunna rösta. Dubbelkolla så att din smartphone har mobilnät att koppla upp sig till, om wifi på plats skulle krångla.

Har du under de senaste åren deltagit på ForumCivs årsmöte kommer du att känna igen röstningssystemet.

Anmäl dig här!

Obs! Du kommer inte få något bekräftelsemejl på din anmälan. Är du osäker på om din anmälan gick igenom? Mejla medlem@forumciv.org

Vad är din roll på årsmötet?
Hur vill du delta i årsmötet? (Kryssa i ett alternativ)
Oavsett hur du deltar på årsmötet kommer röstning ske genom det digitala verktyget Suffra. Har du möjlighet att använda en enhet (mobil/surfplatt/dator) för röstningen?
Det finns hissar till lokalen, en tillgänglig toalett och portabel hörslinga.
ForumCiv sparar personuppgifter i enlighet med GDPR, läs mer hur vi hanterar personuppgifter här.
CAPTCHA