Svenska Partnerskapsprogrammets nya programform

Nyhet - 2020-12-15
Läs mer om framtida förändringar i programmets stöd.

Större bidrag från ForumCiv 2023-2027

Från och med 2023 kommer förändringar i bidragsgivningen att göras. För de organisationer som från och med 2023 önskar ansöka om 3 miljoner SEK/år eller mer kommer det från att finnas en särskild ansökningsprocess. Vänligen observera att detta endast gäller för Svenska partnerskapsprogrammet och således inte informationsprojekt eller andra program.

För att en organisation, från och med 2023, ska kunna beviljas 3 miljoner SEK/år eller mer för olika projekt inom Svenska partnerskapsprogrammet måste denna ansöka om ett femårigt programstöd. Förändringen görs för att minska administrationen hos sökande organisationer och ForumCiv, samt för att öka flexibiliteten och långsiktigheten. Förändringen kommer innebära att många organisationer, som idag har ett flertal projekt, kommer att kunna beviljas ett stöd där friheten att själva utforma programmet/partnerskap kommer att vara stor.

För att kunna göra en ansökan måste man först göra en föransökan (tidigare kallad concept note), varefter ForumCiv beslutar om en organisation får ansöka om programstöd, och i så fall hur stor ansökan får vara.

Tidtabell

  • 15 december 2020: ForumCivs ansökningshandlingar för föransökan blir tillgängliga.
  • 15 maj 2021: Sista dagen att skicka in föransökan.
  • Sent under 2021: Besked ges om organisationen är godkänd och i så fall med vilket belopp.
  • 1 juni 2022: Ansökan om program för 2023 – 2027.

Organisationer som inte kan söka program

För de organisationer som inte beviljas att söka programstöd kan projektansökningar lämnas in i augusti 2022.

Egeninsats från 2023

Från och med 2023 kommer egeninsatsen att förändras enlig följande:

  • 5%: Ingångna avtal med ForumCiv ej större än 1mSEK/år;
  • 6%: Ingångna avtal med ForumCiv mellan 1 mSEK – 3 mSEK/år;
  • 7%: Ingångna avtal med ForumCiv mellan 3 mSEK – 8 mSEK/år;
  • 8%: Ingångna avtal med ForumCiv större än 8 mSEK/år.

Frågor om den nya programformen

Vi kommer att ha två digitala möten som syftar till att svara på frågor om ansökningsformulären för föransökan och om den nya programformen. Mötena är för nuvarande till för projektorganisationer, inte programorganisationer (PCOs).

Mer aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2020-12-17

Tillsammans för en starkare demokrati

Sveriges demokrati fyller 100 år 2021. Det vill vi uppmärksamma genom att skriva under en demokratideklaration framtagen av Kommittén Demokratin 100 år. Naturligtvis vill vi ha med er...

Miniatyr
Nyhet - 2020-12-07

Fredsavtalet i Colombia fyller fyra år

En av världens längsta interna konflikter fick ett formellt avslut i samband med att den colombianska regeringen och FARC-gerillan skrev under fredsavtalet 2016. Vad hände sen?