Svenska företag driver på regeringen för effektivt EU-direktiv

Nyhet - 2023-10-24
Tretton stora svenska företag har skickat ett skriftligt uttalande till regeringen i de pågående förhandlingarna om ett nytt EU-direktiv om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Företagen uppmanar regeringen att agera i linje med internationella ramverk inom FN och OECD. Volvo Cars, IKEA, Telia och Ericsson är några av de företag som står bakom uttalandet.
Företagsloggor från Arvid Nordqvist, Axfood, Ericsson, Ica, IKEA, Lids, LLT, Menigo, Open Air Group, Soltech, Systembolaget, Telia Company och Volvo

Förhandlingarna om en EU-lagstiftning med krav på företag att de ska respektera mänskliga rättigheter och miljö går nu in i sitt slutskede. Många hävdar att Sverige har agerat bromskloss i förhandlingarna då regeringen motsätter sig att civilrättsligt ansvar ska ingå och driver att direktivet enbart ska omfatta företagens leverantörskedja och inte hela värdekedjan. Den svenska regeringen vill även begränsa lagstiftningen till att omfatta ännu färre företag.

I linje med internationella ramverk

I sitt uttalande välkomnar företagen en harmoniserad lagstiftning på EU-nivån, som de menar har potential att skapa en gemensam spelplan för företag och säkerställa att negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö motverkas. Men för att detta ska uppnås betonar företagen att direktivet måste baseras på existerande ramverk inom FN och OECD. 

Företagen uppmanar regeringen att verka för att direktivet ska täcka hela värdekedjan liksom samtliga sektorer och företag, använda etablerade definitioner och innehålla due diligence-krav som baseras på de allvarligaste riskerna. 

Risk för tandlös lag

Utkrävande av ansvar när negativ påverkan sker är en naturlig del av ett effektivt direktiv anser företagen. Detta omfattar både administrativa åtgärder liksom civilrättsligt ansvar. Civilrättsligt ansvarsutkrävande behöver vara förutsägbart och baserat på etablerade definitioner av hur företag kan vara involverade i negativ påverkan i enlighet med FN:s ramverk.

Företagen uppmanar den svenska regeringen att driva dessa frågor i de pågående förhandlingarna och säkerställa att EU-direktivet blir effektivt. Då kan lagstiftningen bistå ansvarsfulla företag, leda till att risker motverkas i praktiken och att respekten för mänskliga rättigheter och miljö stärks i globala värdekedjor.

Följande företag står bakom uttalandet: Arvid Nordquist, Axfood, Ericsson, ICA Sverige, IKEA (Inter IKEA Group och Ingka Group), Lidl Sverige, Luleå Lokaltrafik, Menigo Foodservice, Open Air Group, Soltech Energy, Systembolaget, Telia Company, Volvo Cars Group.

Skriftlig fråga till Ebba Busch

Aida Birinxhiku (S), ledamot i riksdagens näringsutskott, har lämnat in en skriftlig fråga till energi- och näringsminister Ebba Busch gällande regeringens position: ”Vid ministerrådets möte i december 2022 meddelade energi- och näringsminister Ebba Busch att den svenska regeringen ansåg att det civilrättsliga skadeståndsansvaret borde strykas från direktivet. Det skulle innebära att företag som bryter mot regelverket inte kan hållas juridiskt ansvariga. En sådan ordning skulle göra regelverket tandlöst och urholka syftet med direktivet.” 

På vilken grund anser ministern att det civilrättsliga skadeståndsansvaret bör strykas från direktivet, och avser regeringen att hålla fast vid denna position i de fortsatta förhandlingarna?

Mer aktuellt

Johan talar i riksdagen iklädd en mörkblå kostym och mörk slips. I en pratbubbla står det transparensen har minskat de senaste åren.
Nyhet - 2023-11-27

9 myter om bistånd

Vilka biståndsmyter använder regering? Det är hög tid att slå hål på myter om internationellt bistånd. Till vår hjälp har vi CONCORD Sverige fantastiska lista över vanliga biståndsmyter.

Bild på demonstranter under klimatstrejken i stockholm 22 september.
Nyhet - 2023-11-14

Därför är civilsamhället viktigare än någonsin

På flera platser i världen görs just nu inskränkningar som hotar människors rätt att organisera sig. Tillsammans med våra medlemmar står ForumCiv upp för demokrati och mänskliga rättigheter. ”Jag tror...