Bli en del av ForumCivs styrelse!

Nyhet - 2023-02-02
Vi söker dig som i vår styrelse tillsammans vill verka för en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra!

ForumCiv är Sveriges största plattform för civilsamhället med runt 200 medlemsorganisationer med olika tematiskt fokus, stora och små. Vi vill att den bredden ska synas i vår organisation, särskilt i styrelsen. 

ForumCivs styrelse består av elva personer som väljs av årsmötet: ordförande samt tio ledamöter. Samtliga i styrelsen väljs på mandatperioder om två år och nomineras av ForumCivs medlemsorganisationer. Mellan ForumCivs årsmöten är det styrelsen som är organisationens högst beslutande organ samt ansvarar för föreningens verksamhet.

Styrelsen representerar inte sin organisation eller nominerande organisation utan hela ForumCiv. Den verkställer och bereder årsmötets beslut och fattar beslut om ForumCivs verksamhet. Den förvaltar föreningens tillgångar, avger verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt anställer generalsekreterare. 

Är du eller någon du tänker på en bra representant och stödjer ForumCivs vision? Varmt välkommen att nominera till vår styrelse. Så kan vi skapa förändring tillsammans!

Hur nominerar man?

För att en nominering ska kunna behandlas av valberedningen ska nominering ske via följande länk: https://nominera.se/ForumCiv/elections/view

Valberedningen har förlängt nomineringstiden till 10 april. Nomineringar kan i övrigt också framställas ända fram till det att valet behandlas på årsmötet. 

Vem kan nominera?

Alla medlemsorganisationer i ForumCiv kan nominera till förtroendeuppdragen.

Val av styrelse för verksamhetsåret 2023–2024

När ForumCivs årsmöte sammanträder den 13 maj 2023 kommer ledamöter till följande poster inom föreningen att presenteras: 

  • Ordförande (på ett eller två år, årsmötet beslutar mandat längden utifrån gällande förutsättningar och förslag)
  • Ordinarie ledamöter till styrelsen (sex ledamöter väljs på två år) 
  • Förtroendevald revisor (väljs på ett år)
  • Suppleant till revisor (väljs på ett år)

Med vänliga hälsningar,
Tobias Linghag, ordförande i valberedningen på uppdrag av valberedningen

Taggar

Medlem

Other recent articles

EU-valkompass. Knapp som säger starta.
Nyhet - 2024-05-16

EU-valet 2024: ForumCivs valkompass

Tillsammans med Globalportalen har vi tagit fram en EU-valkompass med fokus på bistånd, mänskliga rättigheter och klimat. Hitta det parti som står upp för den värld du vill leva i!

En dataskärm med en bild på kursen.
Nyhet - 2024-05-14

Ny digital kurs om Svenska Partnerskapsprogrammet

Vi lanserar ny introkurs om Svenska Partnerskapsprogrammet. Kursen är särskilt relevant för nyare organisationer och/eller de som har upplevt utmaningar i olika ansökningsprocesser.

Skärmdump på två debattartiklar i Svenska Dagbladet. Johan Forssell syns på bild.
Debatt - 2024-05-06

Replik: Ett agerande tvärtemot ambitionerna

Vi välkomnar regeringens ambitioner om transparens, kontinuitet och långsiktighet i biståndet. Processen har dock hittills inte alls präglats av dessa ambitioner, skriver vi tillsammans med fem...