7 rekommendationer till EU:s beslutsfattare efter utvecklingen i Georgien

Nyhet - 2024-06-10
Efter den kontroversiella "agentlagen" i Georgien – här är sju konkreta åtgärder som EU:s beslutsfattare måste vidta.

29 maj arrangerade Östliga partnerskapsnätverket ett digitalt panelsamtal där sju rekommendationer lyftes fram.

Här är våra rekommendationer till EU:s beslutsfattare

1. Stöd för europeisk integration

 • Fortsätt att stödja det georgiska folkets strävan efter europeisk och nordatlantisk integration.
 • Ge politiskt stöd och finansiering för att stärka civilsamhället och demokratiska värderingar i Georgien.

2. Sanktioner och ansvarsskyldighet

 • Inför sanktioner mot individer som är ansvariga för den demokratiska tillbakagången och genomförandet av restriktiva lagar.
 • Undvik att straffa allmänheten för att förhindra desillusionering med EU-stöd.

3. Övervakning och tillsyn

 • Övervaka noggrant människorättssituationen, särskilt inför parlamentsvalet.
 • Se noggrant över Georgiens informella relationer med Ryssland och Kina.
 • Erkänn de individer som har fått böter, fängslats eller skadats som politiska fångar.

4. Stöd för civilsamhället

 • Fortsätt och öka stödet till civilsamhället och oberoende media.
 • Ge flexibel, decentraliserad finansiering till gräsrotsorganisationer.
 • Uppmuntra och stötta civilsamhällets arbete med att övervaka mänskliga rättigheter.

5. Tydliga budskap och påtryckningar

 • Leverera entydiga budskap och peka tydligt ut de ansvariga för anti-demokratiska handlingar.
 • Flytta fokus från incitament till införandet av sanktioner, överväg avskaffande av viseringsfriheten.
 • Pressa den georgiska oppositionen att kanalisera protesterna till politisk handling och uppnå politiska resultat.

6. Regional och geopolitisk kontext

 • Utveckla en Georgien-politik som del av en bredare strategi mot Ryssland och Kina, med hänsyn till den regionala kontexten.
 • Bilda koalitioner av partners inom EU och med andra västländer om nödvändigt.

7. Fortsatt engagemang

 • Sverige och andra EU-medlemsstater bör upprätthålla och potentiellt ändra om stödet för det georgiska civilsamhället och oberoende media.
 • Fokusera på att främja jämställdhet, HBTQI-rättigheter och rättigheter för fri media.
Se hela webbinariet!

Vår expertpanel diskuterar den nya lagstiftningen och föreslår konkreta åtgärder för EU:s beslutsfattare.

Other recent articles

Khady talar till publiken från en scen. Bakom henne hänger en vepa med texten people and power.
Nyhet - 2024-07-04

People & Power - en festival för civilsamhället

People & Power festivalen är tillbaka! Få en inblick i världsläget för demokratin och människors rättigheter tillsammans med det svenska civilsamhället. Biljetterna till årets upplaga släpps 20...

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.