Right(s) Way Forward är vårt sätt att arbeta rättighetsbaserat

Nyhet - 2020-07-23
Vi lanserar en nyutgåva av vår metod för rättighetsbaserat arbete, Right(s) Way Forward. Wilson James Tutanya från vårt kontor för östra och södra Afrika regionen berättar om hur verktyget kom till. Right(s) Way Forward finns att ladda ner som e-bok eller via Changers Hub.
Thumbnail

”Min första kontakt med Right(s) Way Forward-metoden var när jag arbetade för en partnerorganisation till ForumCiv i Tanzania. Under den tiden testade de verktyget och jag var kontaktpersonen som ansvarade för att ge input och förbättringsförslag. Den organisation jag arbetade för använde metoden tillsammans med våra lokala partners och såg genast dess potential.” Wilson rekryterades senare av ForumCiv för att fortsätta utveckla Right(s) Way Forward tillsammans med kollegor från Colombia, Kambodja och Sverige.

Vad är Right(s) Way Forward?

Right(s) Way Forward är en metod som syftar till att ge deltagarna möjlighet att analysera miljöpåverkan, jämställdhet och jämlikhet, användningen av och kontrollen över naturresurser samt att hävda sina rättigheter. Metoden fungerar som ett verktyg och fokuserar på deltagandeprocesser samt skapar ett utrymme för dialog mellan rättighetsinnehavare och makthavare för att ta itu med identifierade problem på ett gemensamt sätt.

”Vi ville att det skulle återspegla det centrala syftet med materialet som är att belysa människorättskränkningar. När människor i ett samhälle kan hävda sina rättigheter ökar de möjligheterna för att förbättra sin situation. En skulle säga att det helt enkelt är rätt väg framåt, svara Wilson på frågan om hur metodens namn kom till.

ForumCiv anser att motståndskraftiga samhällen med nätverk som bygger på ömsesidig respekt och delade visioner är de som är bäst utrustade för att hantera sina respektive utmaningar. Det är därför Right(s) Way Forward utvecklades.

En framgångshistoria från Kenya

”Vi har använt detta verktyg tillsammans med flera partnerorganisationer i Colombia, Kambodja, Indien, Zimbabwe, Tanzania, Kenya, Liberia, Sverige med flera. En av framgångarna med denna metod är hur enkelt materialet är att använda. Vi har lagt mycket tid på att utveckla de praktiska övningarna för deltagarna och gjort dem anpassningsbara till olika kontexter, säger Wilson.

Han fortsätter att berätta hur Right (s) Way Forward har bidragit till förändring i Kenya. Organisationen Dandelion arbetar i ett område i Kenya som saknar viktiga resurser som tillgång till rent vatten och hälsovård. Genom Right(s) Way Forward-metoden kunde de småningom få ett hälsocenter i området. Med verktyget fick de lära sig hur de kan samla olika aktörer för att gemensamt kräva ett hälsocenter och tillgång till rent vatten.

"Detta är den typ av utveckling som är möjlig när rättighetsinnehavare och makthavare samlas och diskuterar de utmaningar som samhället står inför på ett icke-konfronterande sätt, genom dialog för förändring", förklarar Wilson.

Hur får jag tag på Right(s) Way Forward?

Detta verktyg är utvecklat för alla, organisationer, individer och nätverk, som vill arbeta rättighetsbaserat i utvecklingssamarbeten eller internt inom organisationer.

Få tillgång till hela Right(s) Way Forward-materialet genom att skapa ett konto på Changers Hub eller ladda ner e-boken.
 

Mer aktuellt

Nyhet - 2021-12-06

Uppdateringar inom Svenska Partnerskapsprogrammet

Svenska Partnerskapsprogrammet kommer att ingå en ny avtalsperiod med Sida år 2023. I samband med detta har ForumCiv sett över den övergripande utformningen av programmet i syfte att stärka vårt...

Nyhet - 2021-11-30

Temavecka mot könsrelaterat våld

Varför är könsrelaterat våld en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Mellan den 22-26 november arrangerar vi en vecka för diskussioner och opinionsbildning om hur vi vidtar åtgärder mot...

Nyhet - 2021-11-08

ForumCivs tre decennier i Kambodja

ForumCiv har sedan Kambodjas fria val 1993 stöttat civilsamhället och demokrati i nära tre decennier. Sedan tiden när Röda khmererna styrde har landet uppnått medelinkomstatus och ambitionen är att...