Replik: Ett agerande tvärtemot ambitionerna

Debatt - 2024-05-06
Vi välkomnar regeringens ambitioner om transparens, kontinuitet och långsiktighet i biståndet. Processen har dock hittills inte alls präglats av dessa ambitioner, skriver vi tillsammans med fem organisationer i en replik i SvD.
Skärmdump på två debattartiklar i Svenska Dagbladet. Johan Forssell syns på bild.


Biståndsminister Johan Forssell skriver tillsammans med Gudrun Brunegård (KD) och Joar Forssell (L) om en ny modell för bistånd till civilsamhället (SvD Debatt 26/4). Uppdraget gavs till biståndsmyndigheten Sida den 29 februari, men trots svensk offentlighetsprincip går det varken att hitta på Sidas eller regeringens hemsida. Instruktionerna är att göra om systemet för stöd till civila samhället, och fort ska det gå. Den 1 januari 2025 ska det nya systemet vara på plats och nya avtal tecknas. För att klara den tajta tidsramen har Sida inte sett annat råd än att muntligen och via mejl meddela alla organisationer att alla avtal inom strategin kommer att sägas upp.

Hur rimmar det med ambitionen ”att undvika skadlig ovisshet och möjliggöra kontinuitet”?

De tre regeringsrepresentanterna skriver att den nya modellen ska ”tas fram med ambitionen att undvika skadlig ovisshet och möjliggöra kontinuitet och långsiktighet i det viktiga arbetet som civilsamhället utför”. Men regeringens instruktioner sänder just nu motsatta signaler ut i världen. Sidas avtal omfattar via 17 svenska organisationerna fler än 1 750 organisationer och program i över 90 länder. Hundratusentals människor världen över har kastats ut i osäkerhet kring om deras i många fall livsviktiga arbete för bland annat barns och kvinnors rättigheter kan fortsätta. Arbete som berör miljontals människor i fattigdom och förtryck. Hur rimmar det med ambitionen ”att undvika skadlig ovisshet och möjliggöra kontinuitet”?

Vi har varnat för konsekvenserna av den modell som regeringen bett Sida att utreda – ett förstatligande av det bistånd som idag görs genom samarbete mellan folkligt förankrade organisationer i Sverige och lokala organisationer och rörelser i världen. Att de tre regeringsrepresentanterna nu garanterar att detta inte ska ske är ett välkommet besked.

De ”transaktionsled” i civilsamhällets samarbeten som regeringen beskriver som något per definition negativt är i själva verket förutsättningar för verksamhetens resultat: erfarenhetsutbyte, kapacitetsstöd, dialog och påverkan. I ”transaktionsleden” byggs värden som förtroende, mod och motivation – liksom en positiv Sverigebild. Exemplet med sju ”transaktionsled” som nämns av de tre debattörerna är, om det stämmer, ett undantag från de vanligaste partnerskapen som bygger på två till tre ”led”.

Påståendet att det inte skulle gå att få insyn i hur skattemedel används stämmer helt enkelt inte.

All redovisning till Sida faller under offentlighetsprincipen. Påståendet att det inte skulle gå att få insyn i hur skattemedel används stämmer helt enkelt inte. Rapporteringskraven inom civilsamhällesstrategin är hårda och denna del av biståndet har i själva verket mycket hög grad av transparens jämfört med exempelvis de biståndsmedel som förmedlas via Världsbanken, Exportkredit­nämnden eller Swedfund.

Vi vill understryka att vi är positiva till att göra förändringar i nuvarande system, men kritiska till processen. Den gör skada. Regeringens besked visar att man tagit till sig av kritiken och ämnar agera därefter. Vi skickar med följande:

  1. Riv inte upp avtal. När ett nytt system ska sjösättas ska det fortfarande ”möjliggöra kontinuitet och långsiktighet”. Ett enkelt sätt är att ge förutsättningar och instruktioner till Sida att införa det nya systemet stegvis och att befintliga avtal får avslutas enligt kontrakt.
  2. Tillämpa riktigt remissförfarande och meningsfull dialog med civila samhällets aktörer. Selektiva konsultationer bakom stängda dörrar som vi sett hittills är inte seriöst. Regeringen har nu chans att utforma ett nytt system i en transparent process.

Undertecknare

Mattias Brunander
generalsekreterare, Diakonia
Anna Stenvinkel
generalsekreterare, ForumCiv
Malin Nilsson
generalsekreterare, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet – IKFF
Mariann Eriksson
generalsekreterare Plan International Sverige
Magnus Hedén
biträdande internationell chef, Rädda Barnen
Anna Tibblin
generalsekreterare, We Effect

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.