Nytt säkerhetsforum för civilsamhället

Nyhet - 2023-10-09
Den 5 oktober samlades över 60 personer från mer än 50 olika organisationer för att diskutera civilsamhället och säkerhet.
Anna talar till publiken på en scen. Hon har en svart t-shirt med texten ForumCiv.

Deltagarna representerade organisationer som på olika sätt arbetar med att försvara mänskliga rättigheter runt om i världen. Allt från humanitära insatser, till att jobba specifikt för och med barn och ungdomar, med urfolk och kvinnor. Representanterna vittnar om hur de möter olika hotbilder och hur de kommit olika långt i sitt arbete med att hantera risker. 

Organisationerna skiljer sig åt men har gemensamt att de verkar i en alltmer komplex värld där riskerna i att genomföra verksamheten blir alltmer oförutsägbara. Statistik från 2022 säger följande: 

  • Över 400 människorättsaktivister dödades förra året. 
  • Ytterligare dryga 1 000 utsattes för andra kränkningar och brott, som dödshot, misshandel, och olagliga gripanden. Det är en tredubbling jämfört med 2021.  
  • 116 humanitära hjälparbetare dödades, 143 skadades och 183 greps olovligen eller kidnappades. 
  • Bland lokala organisationer fortsätter utsattheten att öka. 
  • I Sverige har hotbilden för civilsamhället ökat, och även faktiska hot och hat. 

En stor utmaning är att de flesta av organisationerna har väldigt begränsade resurser att lägga på hantering av säkerhetsrisker, vare sig i Sverige eller i andra länder. 

Civilsamhället behöver gå samman för att bygga kapacitet och gemensamt hantera de säkerhetsutmaningar som vi står för.

På grund av detta initierade ForumCiv som plattform för över 200 medlemmar, tillsammans med säkerhetsexperterna, Malena Rembe och Monica Nordenwald, arbetet med att utveckla ett gemensamt Säkerhetsforum för civilsamhället. Även Sida stödjer delar av arbetet. Målet är ett forum där civilsamhället jobbar tillsammans för att alla organisationer ska ha de säkerhetssystem och resurser de behöver för att utföra sitt arbete och hålla sin personal, lokala partners och sina kontor säkra. 

”Civilsamhället behöver gå samman för att bygga kapacitet och gemensamt hantera de säkerhetsutmaningar som vi står för. Tyvärr är det förebyggande arbetet med säkerhet underfinansierat idag och vi behöver vara en stark röst för att lyfta dessa frågor i relation till givare.” sa ForumCivs generalsekreterare Anna Stenvinkel. 

Under mötet diskuterads säkerhet från olika perspektiv; vad ett säkerhetssystem bör innehålla; hur ett Säkerhetsforum ska organiseras samt hur civilsamhällesorganisationer kan stödja varandra i säkerhetsfrågor. 

Nästa steg blir att samla en styrgrupp som kommer att ta slutsatserna från dagen vidare.

”Målet för dagen var att ta ett första steg i att bygga detta Säkerhetsforum. Deltagarnas engagemang och delade erfarenheter från dagen visar att behovet att ett forum för säkerhetsfrågor är stort. Nästa steg blir att samla en styrgrupp som kommer att ta slutsatserna från dagen vidare.” säger Anna Stenvinkel. 

Mer aktuellt

Bildkollage av Karin som tittar in i kameran med allvarlig min. I bakgrunden syns ett möte från EU komissionen.
Nyhet - 2024-02-29

Sverige fortsatt emot EU-lag om företagsansvar

Igår skulle EU-länderna ha röstat om EU-direktivet om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD), men återigen fanns det ingen majoritet för förslaget och omröstningen sköts upp.

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.