Nytt Latinamerika-nätverk i riksdagen

Nyhet - 2023-05-02
Vid ett seminarium om Colombia i riksdagen den 2 maj bildades ett nytt parlamentariskt Latinamerikanätverk. Syftet med nätverket är att sprida information om situationen i Latinamerika och öka svenska politikers kunskap om regionen.
Panellister poserar för ett gruppfoto i Riksdagen.
Medverkande i panelen på riksdagsseminariet och i Latinamerikanätverket. Foto: Karin Gregow/ForumCiv


Initiativet till nätverket togs efter att fyra av riksdagens ledamöter besökt Colombia och Guatemala vid en resa samordnad av ACT Svenska Kyrkan. I Colombia kunde ledamöterna på plats ta del av Sveriges stöd till fredsprocessen i landet. Delegationen mötte företrädare för den colombianska regeringen och aktörer, bland annat civilsamhällesorganisationer, som med svenskt stöd på olika sätt arbetar för fred. ForumCivs regionchef för Latinamerika och Karibien, Carlos Cardenas, deltog i ett möte med riksdagsledamöterna. 

Framtidshopp och förväntningar

– Jag slogs av det starka framtidshopp och högt ställda förväntningar som nu finns i Colombia efter att en ny regering valdes förra året. Nu finns det stora möjligheter att fullfölja fredsprocessen, sa John Weinerhall (M) vid riksdagsseminariet.

Colombia var under flera decennier drabbat av ett inbördeskrig med djupa konflikter mellan olika gerillor, paramilitära grupper och den colombianska staten. 2016 slöt Colombias regering och FARC-gerillan ett fredsavtal, men implementeringen av avtalet hade stora brister. Med den nye presidenten har fredsprocessen tagit stora kliv framåt. 

Svenskt bistånd betydelsefullt

Mattias Tegnér (S) underströk att svenskt bistånd nu blir viktigt och att Sverige kan bidra med sitt långa engagemang och sin historia i Colombia. 

– Vi kan bidra till att skapa en hållbar fred, sa han. 

Gudrun Brunegård (KD) höll med om att Sverige har ett gott rykte och ett erkännande genom vårt långa stöd till Colombia i arbetet mot ett fredsavtal. Men hon påpekade också svårigheterna med att så många olika grupperingar är inblandade; den politiska nivån, gerillagrupper, drogkarteller och flyktingströmmar. 

Dödligaste landet för människorättsförsvarare

Colombia är ett av världens farligaste länder för människorätts- och miljöförsvarare. Särskilt utsatta är kvinnor, urfolk, afro-colombianer och de som kämpar för en hållbar fred. Front Line Defenders rapporterar att 186 MR-försvarare mördades i landet under förra året. 

– Fredsprocessen har enorma utmaningar. Vi har sett hur dåligt det kan bli om vi misslyckas. Det är viktigt att alla i världssamfundet nu gör allt vi kan för att se till att det blir en varaktig fred, sa Janine Alm Ericson (MP).

Innovativa lösningar och reformer

– Vi behöver hitta innovativa lösningar med den privata sektorn och andra grupper för att nå en hållbar fred. Rekommendationerna i Sanningskommissionens rapport måste följas upp och genomföras. Om freden i Colombia blir framgångsrik kan det användas som exempel för andra delar av världen, sa Pontus Rosenberg, biträdande enhetschef för Latinamerikaenheten på UD. 

Per Olsson Fridh, generaldirektör på Folke Bernadotteakademin, pekade på att det behövs reformer inom polisen, militären och säkerhetssektorn. 

– Vi behöver göra reformer som inte går att rulla tillbaka om det kommer en ny regering. Det colombianska folket förtjänar fred och frihet, sa han.

Bildandet av Latinamerikanätverket

Talarna på seminariet var överens om att det nu finns stora möjligheter att nå resultat i fredsprocessen i Colombia och att Sverige med sin långa erfarenhet i landet kan bidra. 

Seminariet avslutades med att Latinamerikanätverket formellt bildades och en styrelse utsågs. Daniel Vencu Velásquez Castro (S) valdes till ordförande och till ledamöter utsågs John Weinerhall (M), Mattias Tegnér (S), Gudrun Brunegård (KD), Janine Alm Ericson (MP), Katarina Tolgfors (M) och Lorena Delgado Varas (V). 

Seminariet arrangerades i samarbete med Colombiagruppen.

Taggar

Latinamerika

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.