EU-lag om företagsansvar antagen trots nedlagd röst från Sverige

Nyhet - 2024-03-15
EU-länderna antog idag ett direktiv om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD) efter en lång process. Sverige valde att lägga ner sin röst efter att vid tidigare möten ha aviserat att man skulle rösta nej till förslaget.
EU flaggor hänger på flaggstänger ut från en byggnad.

EU-länderna röstade idag äntligen igenom ett direktiv om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö (CSDDD). Efter många turer i ministerrådets organ Coreper kunde länderna till slut enas kring ett kompromissförslag. Sverige hade vid tidigare möten aviserat att man skulle rösta nej till förslaget men vid den slutgiltiga omröstningen idag valde Sverige att lägga ner sin röst. Nu återstår ett godkännande av Europaparlamentet, där lagen redan från början haft ett stort stöd.

Men det är ett urvattnat lagförslag som nu antagits av ministerrådet. Tröskelvärdena för hur många företag som ska omfattas av direktivet har höjts kraftigt och enligt preliminära beräkningar kommer endast ca 0,05 procent av de europeiska företagen att omfattas. Direktivet täcker dock de största företagen med sina globala värdekedjor och även företag från länder utanför EU som är verksamma på den inre marknaden.

Många företag har stöttat lagförslaget, eftersom det innebär en jämlik spelplan och rättvisa konkurrensvillkor. Därför har vi inte kunnat förstå den svenska regeringens motstånd till direktivet.

”Antagandet av direktivet är en seger för människor och utsatta grupper som drabbas av övergrepp mot mänskliga rättigheter och miljöförstöring kopplat till företags verksamhet runt om i världen. De kommer nu att ha möjlighet att få tillgång till rättvisa och kompensation för skador. Men vi beklagar att så stora eftergifter behövde göras för att EU-länderna skulle gå med på förslaget”, säger Karin Gregow, programrådgivare på ForumCiv.

Direktivet innebär harmoniserade regler på EU-nivån istället för ett lapptäcke av nationella lagstiftningar, som företagen annars hade stått inför.

”Många företag har stöttat lagförslaget, eftersom det innebär en jämlik spelplan och rättvisa konkurrensvillkor. Därför har vi inte kunnat förstå den svenska regeringens motstånd till direktivet”, säger Karin Gregow.

Under de senaste tre årens förhandlingar har många röster höjts från civilsamhället, fackförbund och akademin om behovet av en gemensam EU-lagstiftning, eftersom frivilliga riktlinjer inte varit tillräckligt. Idag gick detta i uppfyllelse!

Civilsamhället och flertalet företag har legat på Sverige att rösta för direktivet

Inför omröstningen mobiliserade civilsamhället flera aktörer i gemensamma uttalanden och företag gjorde inspel i förhandlingarna. 

Oppositionen ger svar på tal om EU-direktivet

Regeringen har motsatt sig en lagstiftning om företagsansvar som förhandlas inom EU. Socialdemokraterna och Miljöpartiet kritiserar denna hållning och ifrågasätter varför företag ska kunna fortsätta ha konkurrensfördelar genom övergrepp på mänskliga rättigheter och miljö.

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.