Civilsamhället i Sverige hotas med kraftigt reducerade statliga resurser till studieförbund, folkhögskolor, kulturverksamhet och nu även folkrörelsebiståndet. Tidöregeringen vill minska svenska frivilligorganisationers roll i biståndsarbetet. Det skulle få förödande konsekvenser för människor runtom i världen.

Förstatligande av biståndet 

Svenskt bistånd är erkänt högkvalitativt och i över 60 år har svenska civilsamhällesorganisationer och folkrörelser spelat en central roll i arbetet. Nu föreslår regeringen att Sida tar över folkrörelsebiståndet, vilket skulle begränsa civilsamhällets roll och underminera den folkliga förankringen för det svenska bistånd som vi har idag. 

Regeringen slår undan benen på demokratikämpar 

Vi är den utförare av biståndet som svenska folket har högst förtroende för enligt Sidas årliga opinionsundersökningar. Värst är att omställningen riskerar att tysta viktiga röster för demokrati och mänskliga rättigheter världen över. På grund av Tidöregeringen kommer 2024 gå till historien som ett förlorat år där Sverige i stället för att stärka demokrati och hjälpa människor ur fattigdom tvingar civilsamhället att riva upp avtal och lämna sina partners i ovisshet. Det är inte effektivt bistånd!

5 punkter: Detta har hänt

  • Först ströp regeringen pengarna till kommunikation och information om biståndet. Det betyder att den del av biståndet som: granskar våra makthavare, lyfter biståndets resultat och möjliggör att röster från berörda människor hörs (till exempel röster från människorättsförsvarare som tystas i sina egna länder), nu är i stort sett obefintlig. 
  • Nu har också Sida meddelat att de tänker säga upp samtliga avtal med de 17 organisationer som bedriver bistånd till civilsamhällen från och med nästa år. Detta efter att regeringen gett myndigheten i uppdrag att komma med förslag på hur Sida kan ta över det bistånd som kanaliseras via svenska civilsamhällesorganisationer. Den 8 april gav Sida sitt svar på den första delen av uppdraget till regeringen. 
  • Det stöd som funnits till specifikt för att stärka civilsamhället har också minskat. Regeringen har även flaggat för att kravet om medfinansiering för civilsamhällets biståndsprojekt tredubblas till 2025. Kravet skulle drabba små, ideella organisationer mycket hårt och riskerar att slå ut ett helt segment av aktörer inom svenskt utvecklingssamarbete.
  • Samtidigt genomför nu också regeringen hårda nedskärningar av stöden till studieförbund och svensk folkbildning på hemmaplan.
  • Sedan Tidöregeringen tillträdde har civilsamhället mötts av tystnad. Ökad transparens i hantering och redovisning av biståndet är ett av målen i den reformagenda som Tidöregeringen presenterade i december 2023. Men själva utarbetandet av reformagendan och de stora beslut som tagits har präglats av motsatsen. 

Är du en beslutsfattare?

Just nu görs många generaliseringar om biståndet som helhet, i stället för att diskutera nyanserat och ta beslut grundat i fakta.

Vi har tidigare träffat flera svenska riksdagspolitiker för samtal om svenskt bistånd och civilsamhällets roll, och vi träffar också gärna dig. Vi kan bidra med fakta och statistik till ditt arbete och förmedla kontakter till lokala organisationer.

Vi kan ge dig underlag

Genom våra region- och landkontor och över 200 medlemsorganisationer har vi kunskap från samhällen världen över. Tillsammans representerar vi en stor bredd av olika organisationer i civilsamhället som i över hundra år utvecklat erfarenheter och expertis som utförare av det svenska biståndet.

"Regeringen har alltså förklarat krig, inte mot fattigdomen, utan mot svenska biståndsorganisationer. Hur hamnade vi här?"

"När biståndet slaktas skrumpnar vår folksjäl"

Så kan du bidra till förändring

Siffran 1.
Kontakta ansvariga politiker och berätta vad du tycker

Skriv ett mejl och gör din röst hörd!

Diakonia har tagit fram ett förslag på mejl som ni kan kopiera:

Vad vill ni med biståndet?

Om Sida ska ta över folkrörelsebiståndet klipper ni viktiga band mellan det svenska civilsamhället och civilsamhället i biståndsländerna.

Detta trots att regeringen i sin reformagenda pratar om att prioritera ett starkt civilsamhälle. Det som händer nu går i motsatt riktning.

Jag hoppas att du verkar för att regeringen snarast visar att ni menar allvar med det som står i reform-agendan. Att civilsamhället ska stärkas!

Hälsningar X


Vi behöver tillsammans sätta press på de politiker som har inflytande i frågan. Mejla eller ring någon av: joar.forssell@riksdagen.se (L), gudrun.brunegard@riksdagen.se (KD), katarina.tolgfors@riksdagen.se (M). Eller varför inte allihop?

Läs mer hos Diakonia!

Siffran 2.
Dela inlägg i sociala medier

Känns det övermäktigt att kontakta en politiker? Dela i stället inlägg i sociala medier. På ForumCivs Instagram hittar du flera inlägg som förklarar vad det är som händer just nu!

Siffran 3.
Prata med dina vänner, familj och kollegor

Berätta vad det är som händer och sprid kunskap.

Möter du ofta myter om bistånd? Kolla in de här tipsen hos Globalportalen som reder ut vanliga missuppfattningar: Gå till Globalportalen.

Siffran 4.
Stötta organisationer som har förankring i svenska folkrörelser

De behöver din hjälp mer än någonsin! Här hittar du till exempel alla ForumCivs medlemsorganisationer: Till listan!

Så rapporterar media

Handlingsutrymmet för civilsamhället minskar

Demokratin är på tillbakagång i världen och auktoritära krafter är på frammarsch. 71 procent av världens befolkning lever nu i autokratier. 

På flera platser i världen görs just nu inskränkningar mot yttrandefrihet, pressfrihet och folks rätt att organisera sig. Det här är sådant som del för del bryter ned demokratin och människors makt att förändra sina liv. När handlingsutrymmet för civilsamhället minskar hotas demokratins grunder.  

Historiskt och i modern tid har civilsamhället varit den ledande aktören för att stå upp och försvara allas lika värde och rättigheter. Civilsamhället är den delen av samhället som drivs av medborgare, frivilliga och ideella organisationer för att skapa förändring och arbeta för social rättvisa.

Organisationers möjligheter att arbeta är en förutsättning och ett uttryck för fria demokratiska samhällen.

Överlever civilsamhället Tidölaget?

I det senaste avsnittet av podcasten Pengar och politik går Silvia Kakembo och Elinor Odeberg igenom hela listan över regeringens attacker på civilsamhället.