Sida säger upp avtal med civilsamhället

Nyhet - 2024-03-19
Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.
Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Regeringen presenterar reformagendan. Foto: Stina Gullander/Regeringskansliet

I början av mars fick Sida i uppdrag av Tidöregeringen att utreda förändringar av stödet till civilsamhällets. Sida väljer nu att riva samtliga avtal innan man redovisat sina förslag till förändrad organisation av stödet. Totalt handlar det om cirka 2 000 avtal som kommer påverkas.

ForumCivs 5-åriga avtal tecknades förra året och möjliggör för uppemot hundra svenska organisationer att tillsammans med internationella partners stärka demokrati och mänskliga rättigheter globalt.

Oviss framtid för människorättsförsvarare

Sidas beslut innebär att alla ForumCivs partners också kommer stå utan avtal och inte veta om de kommer kunna fortsätta med sitt viktiga utvecklingsarbete under kommande år. 

Våra partners arbete behövs mer än någonsin när demokratin backar globalt och de som försvarar mänskliga rättigheter är under attack, säger Anna Stenvinkel, generalsekreterare på ForumCiv.

Sida bjuder in en bredare krets av organisationer, och eventuellt även privata aktörer, att lämna in en intresseanmälan i maj 2024 med förslag på hur kommande samarbeten kan struktureras. Sida kommer därefter att välja ut de aktörer som får möjligheten att utveckla sina förslag vidare med målet att fatta beslut om nya avtal i december.

Civilsamhället under attack

Regeringen hävdar att de ser civilsamhället som viktiga samarbetspartners, det finns inget i deras agerande hittills som tyder på det.

Hur är detta effektivt bistånd? Tack vara Tidöregeringen kommer 2024 gå till historien som ett förlorat år där Sverige i stället för att stärka demokrati och hjälpa människor ur fattigdom tvingar civilsamhället att lämna sina partners i ovisshet.    
 

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...