Gender Kaleidoscope: a podcast to discuss gender issues

Nyhet - 2021-04-07
When you play with this kaleidoscope, your look is transformed. We live in aworld where sex and gender produce and justify the exclusion and subordination of an important part of society. This impacts the living conditions and access to rights differentially.
Miniatyr

This podcast, in English and Spanish, seeks to contribute to the recognition, inclusion and construction of just gender relations from diverse and local voices around the world. We highlight their voices as they challenge and transform gender stereotypes, gender violence and gender inequalities daily.

 

 

Mer aktuellt

Nyhet - 2021-12-06

Uppdateringar inom Svenska Partnerskapsprogrammet

Svenska Partnerskapsprogrammet kommer att ingå en ny avtalsperiod med Sida år 2023. I samband med detta har ForumCiv sett över den övergripande utformningen av programmet i syfte att stärka vårt...

Nyhet - 2021-11-30

Temavecka mot könsrelaterat våld

Varför är könsrelaterat våld en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Mellan den 22-26 november arrangerar vi en vecka för diskussioner och opinionsbildning om hur vi vidtar åtgärder mot...

Nyhet - 2021-11-08

ForumCivs tre decennier i Kambodja

ForumCiv har sedan Kambodjas fria val 1993 stöttat civilsamhället och demokrati i nära tre decennier. Sedan tiden när Röda khmererna styrde har landet uppnått medelinkomstatus och ambitionen är att...