Samaa Sarsour om 2023

Nyhet - 2023-01-09
Samaa Sarsour, ordförande för Islamic Relief Sverige, hoppas på ett 2023 där civilsamhällesorganisationer tillsammans kan utveckla strategier för att hantera "shrinking spaces" i Sverige.
Porträttbild på Samaa Sarsour mot en gul bakgrund.

Vad var det bästa med 2022?

– Det här året har bjudit på många riktigt bra saker som har påverkat vårt arbete med humanitärt bistånd positivt. Till exempel så har vi nu efter ett avslutat femårigt program tagit del av resultatet på att vi har nått över fem miljoner människor med våra många insatser och samarbeten inklusive humanitära, fredsfrämjande och rättighetsbaserade insatser.

Vad ser du fram emot 2023?

– Under 2023 fortsätter vi på Islamic Relief Sverige att samarbeta med etniska och religiösa minoritetsgrupper, med ett fokus på daliters rättigheter i Bangladesh och att stärka våra lokala partners kapacitet.

Vad blir nästa stora grej inom ert område 2023?

– Vi fastställer vår nya verksamhetsstrategi som bland annat kommer tackla utmaningar med krympande civilsamhället och hur vi effektivt kan bekämpa brott mot mänskliga rättigheter. Vi ser även framemot vår internationella lansering av kampanjen "I stand for Justice". Det är en värdefull och viktig kampanj som har som syfte att lyfta och stärka kvinnors och flickors rättigheter globalt.

Vad slutar vi med 2023?

– Vi behöver alla ta ett gemensamt ansvar med att få ett slut på alla former av diskriminering och fortsätta arbeta för alla människors lika värde och rättigheter i samhällen runt om i världen. Framför allt ser vi en "sense of urgency" med att beslutsfattare och makthavare slutar spara in på det internationella biståndet.

Vad borde alla prata om under 2023?

– Vi tycker det ska vara självklart att prata om hur vi (civilsamhällesorganisationer) tillsammans kan utveckla strategier för att hantera "shrinking spaces" i Sverige, med ett särskilt fokus på den växande islamfobin, samt kämpa mot odemokratiska krafter som motarbetar civilsamhällets verkan och utrymme. Vi ser även framemot att beslutsfattare och makthavare inte enbart ska prata om fred och försoning utan även bör agerar på bakomliggande orsaker såsom klimatförändringar, ojämlik resursfördelning och fattigdom.

Mer aktuellt

Diana Janse tar emot en fråga från en av ForumCivs medlemmar. Bredvid henne står Anna Stenvinkel generalsekreterare ForumCiv.
Nyhet - 2023-05-22

ForumCivs inspel till reformeringen av biståndet

Regeringen håller just nu på att ta fram en ny reformagenda för biståndet. Som Sveriges största plattform för civilsamhället har vi skickat in våra synpunkter på vad agendan för det nya biståndet bör...

Panellister poserar för ett gruppfoto i Riksdagen.
Nyhet - 2023-05-02

Nytt Latinamerika-nätverk i riksdagen

Vid ett seminarium om Colombia i riksdagen den 2 maj bildades ett nytt parlamentariskt Latinamerikanätverk. Syftet med nätverket är att sprida information om situationen i Latinamerika och öka svenska...