Kerstin Bergeå om 2023

Nyhet - 2022-12-22
Under 2023 vill Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska freds- och skiljedomsföreningen, att Sverige slutar kompromissa med grundvärden i vår utrikespolitik som demokrati, mänskliga rättigheter och folkrätten.
Gul bakgrund och en porträttbild på Kerstin Bergeå.
Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska freds- och skiljedomsföreningen.

Vad var det bästa med 2022?

– Det senaste året har varit djupt omskakande och frågor om fred och säkerhet har kommit många i Sverige närmare. Samtidigt har Svenska Freds stått stadigt när militarismens vindar blåst hårt. Vi har samlat tusentals människor som delar föreningens värderingar om fred, frihet och mänskliga rättigheter. Vi växer, och med tusentals nya medlemmar växer vår möjlighet att påverka och förändra.

Vad ser du fram emot 2023?

– Svenska Freds arbete utgår alltid från medlemsrörelsen och med det nya enorma engagemang som väckts det senaste året hos både nya och gamla medlemmar ser jag fram emot att fortsätta att fånga upp och förvalta det! Det vi vet med säkerhet är att i en omvärld där krigets och den militära upprustningens retorik vinner mark så behövs fler människor som tänker, pratar och står upp för vikten av konfliktförebyggande arbete och fredlig konflikthantering. Mitt i en den historiskt stora säkerhetspolitiska omsvängning som Sverige står inför vad det gäller Natomedlemskap, fyller Svenska Freds 140 år och det ser vi fram emot att få bjuda in till att fira den första april!   

Vad blir nästa stora grej inom ert område 2023?

– 2023 kommer vi dessvärre fortsätta att se konsekvenserna av Rysslands folkrättsvidriga och oacceptabla krig i Ukraina som orsakar stort mänskligt lidande.  De militära utgifterna beräknas att fortsätta skena, och vapenindustrin gå på högvarv. Om processen för ett svenskt Natomedlemskap fortsätter och Sverige blir medlem i en militärallians som förlitar sig på kärnvapenavskräckning är det en enorm förändring av Sveriges roll i världen och kommer bland annat att påverka möjligheten att verka för kärnvapennedrustning. Svenska Freds har pekat på de uppenbara bristerna i både riskanalys och demokratisk förankring och har krävt att riksdagen fryser processen.

Vad slutar vi med 2023?

– Regeringen slutar urholka vår nedrustningspolitik och skriver i stället under FN:s konvention om förbud mot kärnvapen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW). För att få Turkiet att godkänna Sverige som Natomedlem lät regeringen Erdogan, trots Turkiets folkrättsvidriga bombningar över Syrien och Irak, diktera villkoren för vår utrikespolitik 2022. 2023 slutar Sverige att kompromissa med grundvärden i vår utrikespolitik som demokrati, mänskliga rättigheter och folkrätten. Det innebär självklart också att Sverige slutar exportera vapen till diktaturer och icke-demokratier!

Vad borde alla prata om under 2023?

– 2023 borde alla bidra till mer nyanserade och problematiserande samtal om vad som egentligen skapar förutsättningar för hållbar varaktig fred och mänsklig säkerhet. Vi vill se fler och djupare samtal om verktyg för fred såsom ökat stöd till demokratirörelser och människorättsaktivister, ökade insatser för diplomati och medling, globalt nedrustningsarbete som del av konfliktförebyggande med mera. 2023 pratar alla om att regeringen måste göra en särskild satsning för hållbar fred, nedrustning, diplomati och multilateralism, i likhet med den feministiska utrikespolitiken som visade vilken uppmärksamhet och spridningseffekt svensk politik kan få.

Taggar

Sverige

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.