Medlemskap kommer krävas för att söka bidrag från ForumCiv

Nyhet - 2020-12-15
ForumCivs styrelse har beslutat att medlemskap i ForumCiv kommer att krävas för att kunna ansöka om bidrag från det Svenska partnerskapsprogrammet, Infokom-programmet och Trainee-programmet för projekt som implementeras från 2022 och framåt.

Beslutet togs efter ett år av betänkande och grundade sig i en konsekvensanalys och en undersökning som rådfrågade befintliga partners.

- Orsaken till beslutet är att ForumCiv vill att alla sökande organisationer ska kunna ställa sig bakom ForumCivs vision och vårt sätt att arbeta. Detta kommer även göra ForumCiv till en starkare plattform och stärka medlemsvärdet, säger ordförande Victoria Enström Lindskog.

Kravet om medlemskap kommer samordnas med det nya systemet för organisationsgranskning som är planerad att börja under 2021. Båda processerna syftar till att säkerställa att medlemmar och bidragsbeviljade organisationer arbetar enligt demokratiska system, god förvaltning och do-no harm i sina utvecklingsinsatser.

- ForumCiv lägger majoriteten av tid och energi på vidareförmedling. Genom att kombinera den här delen av vår verksamhet med medlemsarbetet kommer vi kunna skapa synergier och dra resurser till medlemsservicen, säger generalsekreterare Anna Stenvinkel.

ForumCiv är Sveriges största plattform för civilsamhället. Med medlemskravet tror ForumCiv att vår legitimitet kommer öka, fokus på rättighetsperspektiv stärkas och möjlighet till att sprida bästa praxis underlättas. Vilket i slutändan kommer stärka civilsamhället, i Sverige och runt om i världen. 

För mer information, se landningssidorna för utvecklingsprojekt eller informationsprojekt

Mer aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2020-12-17

Tillsammans för en starkare demokrati

Sveriges demokrati fyller 100 år 2021. Det vill vi uppmärksamma genom att skriva under en demokratideklaration framtagen av Kommittén Demokratin 100 år. Naturligtvis vill vi ha med er...

Miniatyr
Nyhet - 2020-12-07

Fredsavtalet i Colombia fyller fyra år

En av världens längsta interna konflikter fick ett formellt avslut i samband med att den colombianska regeringen och FARC-gerillan skrev under fredsavtalet 2016. Vad hände sen?