Informationsprojekt

Informations- och kommunikationsbidraget fasas ut.

Regeringen har beslutat att under 2023 fasa ut informations- och kommunikationsstödet (Infokom). ForumCivs vidareförmedling av Infokom-stödet upphör härmed och inga projekt kommer kunna beviljas Infokom-medel och pågående projekt måste slutrapportera.  

Inga nya projekt kommer från och med 2023 att kunna starta, även om organisationer beviljats sina ansökningar under hösten 2022. 

Sida har meddelat att åtta procent av 2022 års beviljade budget kommer betalas ut till ForumCiv. De här medlen fördelar ForumCiv i sin tur ut till de organisationer som har pågående projekt som skulle fortsätta in i 2023 för att kunna avsluta och slutrapportera projekten i förtid.  

Alla organisationer ska ha fått detaljerad information om vad detta innebär för ert projekt. Om ni har några frågor kontakta våra handläggare på informationsprojekt@forumciv.org. 

För ForumCiv och våra medlemmar är det här ett tungt beslut. Kommunikation och påverkansarbete om demokrati- och rättvisefrågor är en grundpelare i verksamhet som syftar till att skapa hållbar förändring. Som civilsamhällesplattform kommer ForumCiv därför fortsätta lyfta vikten och resultaten av Infokom-stödet i möten med politiska beslutsfattare. 

Vill du läsa om några förändringar Infokom-stödet bidragit till kan du göra det här eller lyssna på poddavsnittet Communication is everything om rollen kommunikation spelar för organisering och internationell solidaritet.