ForumCiv skjuter ett år på krav om medlemskap

Nyhet - 2021-04-27
Uppdaterad information om kravet på medlemskap för att ansöka om projektstöd.

ForumCivs styrelse har beslutat att skjuta 1 år på implementering av krav på medlemskap i ForumCiv för att ansöka om bidrag från det Svenska partnerskapsprogrammet, Infokom programmet och Trainee-programmet. Beslutet har fattats i dialog med Sida efter deras önskan att erbjuda en längre övergångsperiod.

Detta innebär att organisationer som söker bidrag 2021 och är medlemmar kan söka fleråriga projekt medan organisationer som väljer att inte bli medlem kan söka längst till 2022 dvs 1 år.

Det kommer inte innebära någon förändring för de organisationer som redan idag är medlemmar. Organisationer som inte är medlemmar men som redan har beviljade bidrag från ovan program kommer inte påverkas förrän nästa gång de ansöker.

Organisationer som inte är medlemmar och som ansöker under 2021 för projekt som planeras att genomföras 2022 och framåt, kommer behöva ansöka om medlemskap innan avtal kan tecknas. Ett medlemskap är inte en garanti för beviljat bidrag.

Mer information om bakgrunden till beslutet om medlemskap kan du läsa i denna artikel

Mer aktuellt