Aktuellt

Miniatyr
Berättelse - 2019-03-11

Sju kvinnor som förändrar världen

Politisk inkludering, vithetsnormen, kvinnlig könsstympning och flera andra strukturella orättvisor utmanas av dessa kvinnliga aktivister.

Miniatyr
Berättelse - 2019-02-14

Älskar du också civilsamhället?

Vet du inte vad du ska prata om med din dejt idag? Då har vi sammanställt åtta punkter om hur fantastiska Istanbulprinciperna för CSO Development Effectiveness är!  För alla älskar civilsamhället!

Miniatyr
Nyhet - 2019-02-05

Forum Syds press på Vattenfall ger resultat

Pressen från Vattenfall på bolagen som driver kolbrytning i Colombia fortsätter och gemensamma handlingsplaner för att komma till rätta med de problem som gruvdriften orsakat upprättas nu.

Miniatyr
Nyhet - 2019-01-30

Leave no one behind – vad, vem och hur?

I Agenda 2030 ingår den grundläggande principen om att ingen ska lämnas utanför i uppfyllandet av de Globala målen - Leave no one behind. Den innebär att alla, överallt, ska kunna ta del av...

Miniatyr
Berättelse - 2018-11-30

Reportage: Diasporans roll i Somalia

Efter flera årtionden av konflikt börjar Somalia stabiliseras. I dess återuppbyggnad spelar diasporan en särskild roll.

Miniatyr
Nyhet - 2018-10-31

Hållbar fred i Colombia kommer underifrån

Samspelet mellan en hållbar fred och förändrade levnadsvillkor till följd av klimatförändringar och hantering av naturresurser i Colombia var i centrum för seminariet, ”The Environment for Lasting...

Miniatyr
Nyhet - 2018-10-26

AP-fonderna: utskottsbetänkande

Det förslag till nytt regelverk för AP-fonderna som nu ligger på bordet måste förtydligas för att säkra att fondernas medel investeras med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella...

Miniatyr
Berättelse - 2018-10-19

Kungen av poesi

En krispig höst drar över Göteborg i slutet på september. Löven byter skepnad och staden bultar för de sista strålarna som solen skänker.

Miniatyr
Rapport - 2018-10-17

EU missar biståndsmålet - igen

EU:s bistånd når inte de mest utsatta. En ny granskning visar att EU:s bistånd missar målen och att egenintresse prioriteras framför stöd till de som lever i de mest fattigdomsdrabbade länderna.

Miniatyr
Nyhet - 2018-09-05

Ungdomsförbunden: Så blir Agenda 2030 verklighet

Om några dagar går vi till val. Ödesfrågor om global hållbar utveckling hamnar ofta i skymundan i valrörelsen, något som den unga generationen får betala priset för. Forum Syd och Globalportalen...

Miniatyr
Nyhet - 2018-09-05

Politiker, världen är ert ansvar!

De politiska partierna prioriterar inte de globala frågorna i den omfattning som krävs. Den svenska politiken behöver ha ett globalt perspektiv med fokus på mänskliga rättigheter, demokrati och miljö...

Miniatyr
Nyhet - 2018-08-29

Guidernas guide om globala frågor i valet

Det finns mängder med guider, valkompasser och intervjuer om partiernas politik inför det stundade valet. Sällan är de globala frågorna i fokus trots att världen står inför stora utmaningar. Få koll...

Miniatyr
Nyhet - 2018-08-27

Hållbarhet före vinstmaximering

Ett nytt regelverk för AP-fonderna ska spikas under hösten, det måste tydligt sätta hållbarhet och ansvar före vinstmaximering, skriver Forum Syd och flera andra organisationer inom nätverket Schyssta...