Vad stödjer ForumCiv i Palestina?

Nyhet - 2023-10-11
Vi listar våra medlemmars verksamhet i Palestina som vi ger projektstöd till.
ungdomar spelar fotboll utomhus på kvällen. De har orangea och gröna västar på sig.
Abu Dis Youth Club bedriver olika former av idrottsverksamhet.

Palestinagrupperna i Sverige

Utgångspunkten för Palestinagrupperna i Sveriges arbete är mänskliga rättigheter, internationell rätt och FN:s resolutioner som berör Palestina och Israels ockupation. De projekt som får stöd ska vara framtagna av lokala demokratiska organisationer, vara en del av det lokala samhället och ett stöd till en demokratisk utveckling av hela det palestinska samhället.

Abu Dis Youth Club

Ungdomsklubbens målsättning är att främja en lokal demokratisk utveckling genom meningsfulla aktiviteter för ungdomar, flickors delaktighet i aktiviteterna och att frigöra killar från destruktiva maskuliniteter. Klubben bedriver olika former av idrottsverksamhet, sommarläger och även utbildning i bland annat demokrati, mänskliga rättigheter, genus och miljö. 

Al Nahda Charitable Society of Abu Dees

Al-Nahdas övergripande målsättning är skapandet av egenmakt hos barn och ungdomar, häribland målgrupper från beduinbyar. Al-Nahda Charitable Society verkar för målsättningen genom sitt bibliotek, kurser i konst, journalistik, datorutbildning, läxhjälp och utbildning i demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljö. Idag ingår barn från två beduinbyar i Jerusalemområdet i projektet. Byborna hotas av fördrivning av de israeliska myndigheterna. Aktivitetscentret stödjer och stärker barn genom läxhjälp, konstlektioner, journalistik, datorkunskap och sommarläger. I närtid har de arbetat med genus- och miljöfrågor och de har bedrivit socialt arbete för att motverka våld i hemmet. 

Social Development Center, Askar camp, Nablus 

Askar Social Development Centre har som målsättning att vara en del i den demokratiska utvecklingen av det palestinska samhället och på olika sätt verka för rättigheter och möjligheter för barn, funktionshindrade, flickor och kvinnor, som är särskilt utsatta grupper. Detta genomförs via olika delprojekt såsom bibliotek, datortek, teater, musik, scoutverksamhet samt genom utbildning om bland annat miljö och jämställdhet. 

Youth Vision Society, Gaza

Youth Vision Society arbetar främst med ungdomar i kreativa, kulturella aktiviteter som har fokus på mänskliga rättigheter och samhällsdeltagande. Aktiviteterna spänner över kapacitetsuppbyggnad, kultur, konst, mänskliga rättigheter, social förbättring och medborgardeltagande. Ungdomar, samhällsledare, kvinnor och representanter för fackföreningar är projektets målgrupper. Youth Vision Society genomför även regelbundna möten med beslutsfattare i syfte att tillgodose ungdomars behov. 

Swedo

Swedo genomför i samarbete med de två lokala organisationerna Shoruk och The Jerusalem Legal Aid and Human Rights Centre (JLAC) ett initiativ som syftar till att ta itu med problemet för palestinska ungdomar, särskilt unga kvinnor, att uppnå sina grundläggande mänskliga rättigheter eller utmana kränkningar av deras mänskliga rättigheter. Genom detta partnerskap kan organisationerna utrusta palestinska ungdomar med kunskap och verktyg som skulle göra det möjligt för dem att gå samman och kräva att sina mänskliga rättigheter.

Operation 1325

Operation 1325 MENA program är ett tre-årigt projekt som utförs tillsammans med Palestinian Centre for Peace and Democracy och Palestinian Working Woman Society for Development. Projektet syftar till att öka förutsättningarna för kvinnors deltagande i fredsprocesser och konfliktlösningsprocesser, både på lokal och nationell nivå. Projektet strävar även efter att bygga upp ett kraftfullt lokalt nätverk. Detta nätverk kommer att fungera som en kunskapsbank om Women, Peace & Security.

Björkåfrihet

Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC) är en feministisk rörelse som kämpar för ett samhälle fritt från all diskriminering och för att Palestina ska bli fritt från Israels ockupation och förtryck. De är en bred kvinnoorganisation som har som mål att inkludera kvinnor i alla aspekter av samhället. Björkåfrihet stödjer ett projekt som fokuserar på att stärka organisationen, ge unga mer plats och inflytande i organisationen samt bedriva påverkansarbete. 

Palestine Institute of Public Diplomacy (PIPD)  är en organisation baserad i Ramallah på Västbanken. De ägnar sig åt påverkansarbete via digitala kampanjer och dokumentärer på sociala medier med fokus på palestinsk kultur, historia, politik samt rätten till självbestämmande och orättvisorna med dagens situation. Deras material är oftast på engelska och återfinns på online plattformen Rabet där de riktar sig till en internationell publik. 

Uncivilized Media är baserade i Ramallah på Västbanken och ägnar sig åt påverkansarbete online. De fokuserar på kampen mot ockupation och kolonialism globalt och har ofta reportage om mat, kultur och politik från olika delar av världen. Deras material är oftast på engelska och de riktar sig till en internationell publik. 

Clowner utan gränser

Clowner utan gränser stödjer The Palestinian Circus School och The Freedom Theatre i Palestina. Målet med samarbetet är att stärka och förbättra det psykosociala välbefinnandet och villkoren för flyktingar och underprivilegierade flickor i Palestina. Detta görs genom att öka kunskapen och engagemanget för jämställdhet och fred genom kreativa och konstnärliga metoder, vilket leder till att förbättra deras psykosociala hälsa, skapa trygga mötesrum och nätverk för dialog och samarbete. De två palestinska organisationerna samarbetar kring arbetet.

Gemensamt uttalande från Sveriges civilsamhällesorganisationer med verksamhet i Palestina.

Läs vårt uttalande tillsammans med WeEffect, ACT Svenska Kyrkan, Diakonia, IM, Olof Palmes Internationella Center och Union to Union.

Other recent articles

EU-valkompass. Knapp som säger starta.
Nyhet - 2024-05-16

EU-valet 2024: ForumCivs valkompass

Tillsammans med Globalportalen har vi tagit fram en EU-valkompass med fokus på bistånd, mänskliga rättigheter och klimat. Hitta det parti som står upp för den värld du vill leva i!

En dataskärm med en bild på kursen.
Nyhet - 2024-05-14

Ny digital kurs om Svenska Partnerskapsprogrammet

Vi lanserar ny introkurs om Svenska Partnerskapsprogrammet. Kursen är särskilt relevant för nyare organisationer och/eller de som har upplevt utmaningar i olika ansökningsprocesser.

Skärmdump på två debattartiklar i Svenska Dagbladet. Johan Forssell syns på bild.
Debatt - 2024-05-06

Replik: Ett agerande tvärtemot ambitionerna

Vi välkomnar regeringens ambitioner om transparens, kontinuitet och långsiktighet i biståndet. Processen har dock hittills inte alls präglats av dessa ambitioner, skriver vi tillsammans med fem...