Ny rapport: Time to act

Nyhet - 2020-10-21
I en ny rapport uppmanar ForumCiv den svenska regeringen att anta en lagstiftning som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och i alla sina affärsrelationer.
Rapport time to act
Stenarbete i Bangladesh. Foto: Insight-Photography / Shutterstock.com

Regeringen ska skyndsamt tillsätta en utredning kring vilka som är de viktigaste komponenterna i en sådan lag och hur den kan integreras i svenskt rättssystem. Samtidigt ska Sverige engagera sig aktivt i arbetet för ett effektivt regelverk på EU-nivå. 

Detta brådskar – det är hög tid att Sveriges regering agerar.

Övergrepp mot mänskliga rättigheter vanliga

Idag finns det inga bindande regler med krav på företagen att de respekterar mänskliga rättigheter. Runt om i världen ser vi övergrepp mot mänskliga rättigheter kopplat till företagande. Barnarbete, farliga arbetsplatser, tvångsförflyttningar, hot mot urfolk, kränkningar av fackliga rättigheter och hälsorisker är några exempel på detta.

I dag är företag integrerade på den globala marknaden och ofta etablerade i en lång rad länder, även låginkomstländer. Den ständiga jakten på billigare produkter och produktionsmetoder innebär försämrade arbetsvillkor och en ökad risk för brott mot mänskliga rättigheter. Många svenska företag har egen verksamhet eller leverantörer i länder där kränkningar av mänskliga rättigheter är vanligt förekommande, arbetsskyddslagstiftningen är begränsad och de statliga institutionerna är svaga.

Situationen förvärras av Covid-19

Covid-19-pandemin har försvårat situationen för många arbetare runt om i världen. Fabriker över hela världen har tvingats stänga på grund av minskade beställningar, brist på råvaror och den stora smittspridningen. Nedstängningarna av samhällen har tvingat miljontals människor in i arbetslöshet och ökad fattigdom. Kvinnor, migrantarbetare och de som arbetar i den informella sektorn har drabbats särskilt hårt. 

Rapport time to act
Textilarbetare i östra Kina. Foto: Frame China / Shutterstock.com

 

Behov av en bindande lagstiftning

 

Företag har ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter i hela sin värdekedja och i alla sina affärsförbindelser. Det framgår tydligt av FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter. Men principerna är inte rättsligt bindande, och det är uppenbart att frivilliga riktlinjer inte räcker. Idag tvingas de företag som prioriterar ett hållbart och etiskt arbete att konkurrera på orättvisa villkor med de företag som inte gör detsamma. En lagstiftning med bindande krav på företagen att de ska genomföra en Human Rights Due Diligence (HRDD) skulle skapa en jämlik spelplan.

 

”Vi diskuterar inte längre huruvida vi är för eller emot en lag, som vi gjorde för några år sedan. Nu förväntar vi oss att det kommer att bli en lagstiftning.” 

 

Representant för ett svenskt företag som intervjuas i rapporten.

 

Frågan angående lagstiftning om företagande och mänskliga rättigheter har fått politiskt genomslag. Flera andra europeiska länder har redan antagit lagar eller är i färd med att diskutera lagförslag, och EU-kommissionen arbetar snabbt mot ett lagförslag på EU-nivå. I rapporten har vi intervjuat några ledande svenska företag som alla anser att bindande regelverk behövs för att skapa en rättvis spelplan. Men den svenska regeringen har varit avvaktande.

 

Vi bidrar till debatten

 

Med vår rapport vill vi ge en insyn i den pågående debatten och visa varför en lagstiftning om företag och mänskliga rättigheter behövs i Sverige och hur en sådan lag skulle kunna se ut. Med exempel från utvinningsindustrin, agribusiness och textilindustrin visar vi på utmaningarna inom några sektorer med hög risk för kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi har också granskat några europeiska lagstiftningar för att kunna dra lärdom av dessa. Med ett konkret förslag på en svensk HRDD-lag vill ForumCiv aktivt bidra till diskussionen om innehållet och viktiga komponenter i en sådan lag.

 

Sverige ses ofta som ett föregångsland i arbetet för mänskliga rättigheter. Nu behöver regeringen visa att vi är det även när det gäller företag och mänskliga rättigheter. Det är dags att agera!

 

”Vi förväntar oss inget mindre av Sverige - som ett land som ligger i framkant när det kommer till mänskliga rättigheter - än att ett HRDD-regelverk antas.” 

 

Representant för ett svenskt företag som intervjuas i rapporten.  

 

Enact Sustainable Strategies har skrivit delar till rapporten, bland annat förslaget till en svensk HRDD-lag.

 

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.