Civilsamhället granskar Sveriges genomförande av Agenda 2030

Nyhet - 2021-06-21
Sverige har potentialen att vara en global förändringsaktör för Agenda 2030 men hanteringen av målkonflikter kritiseras i civilsamhällets granskning av Sveriges genomförande av Agenda 2030.
Representanter för civilsamhället samtalar runt ett bord. Roll-up i bakgrunden med texten tillsammans för en hållbar och rättvis värld och Concord Svriges logga.
Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv, Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige, Agnes Hellström, ordförande Svenska Freds och Jesper Hansén, generalsekreterare MyRight.

I år rapporterar Sverige till FN:s högnivåmöte där genomförandet av Agenda 2030 följs upp. Parallellt med Sveriges officiella rapport har ForumCiv och 37 andra organisationer inom CONCORD Sverige gemensamt tagit fram en Spotlight-rapport där vi granskar och betygsätter genomförandet av Agenda 2030.

Rapporten fokuserar på hur svensk politik påverkar fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling utanför Sveriges gränser. På flera områden får regeringens politik bra betyg. Det gäller till exempel den feministiska utrikespolitiken och arbetet med att lyfta jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter globalt. På klimatområdet får regeringen beröm för klimatfinansieringen och arbetet med en rättvis omställning.

Regeringens hanterande av målkonflikter kritiseras

Granskningen av de senaste två årens politik visar att ambitionen om en samstämmig politik – det vill säga att alla beslut inom samtliga politikområden ska fattas utifrån vad som är bäst för en hållbar utveckling – alltför ofta förblir just en ambition. Det är när konflikter uppstår mellan politiska mål som ambitionerna testas och ord ställs mot handling. 

Global hållbar utveckling tar tid, kräver långsiktighet och nytänkande bortom specifika politikområden.

Det finns några stora målkonflikter, exempelvis vapenexport och utsläpp från vår konsumtion, som behöver hanteras för att arbetet med hållbar utveckling ska vara trovärdigt. Sverige riskerar att halka efter utan metoder för att hantera målkonflikter som i slutänden motverkar målen i Agenda 2030. 

Krav på en ny handlingsplan 

Vi lyfter kravet på en ny handlingsplan för regeringens genomförande av agendan. Utan en nationell handlingsplan för arbetet med Agenda 2030 saknas en tydlig färdriktning och det blir svårare att följa upp, få inblick och granska regeringens arbete för hållbar utveckling.

– Global hållbar utveckling tar tid, kräver långsiktighet och nytänkande bortom specifika politikområden. Regering och riksdag behöver med förnyad energi visa kraft och mod när det nu krävs en ny vass handlingsplan som kan bidra till att lösa de problem vi kämpar mot klockan för att lösa, säger Anna Stenvinkel, generalsekreterare för ForumCiv.

Se lanseringen av rapporten

Mer aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2021-07-16

Pandemin delar världen i två

Rättvis fördelning av vaccin och tillgång till finansiering för att möta den växande ojämlikheten i världen - det var tydliga budskap när genomförandet av Agenda 2030 följdes upp på FN:s politiska...

Miniatyr
Nyhet - 2021-07-07

Civilsamhället är Belarus hopp

Trots den brutala statliga hanteringen av det folkliga upproret i Belarus har människor vägrat vika sig. I takt med att försöka kväva upproret har regimens metoder tagit sig allt mer kriminella...

Miniatyr
Nyhet - 2021-07-05

Sverige redovisar arbetet med Agenda 2030 på FN-möte

I år rapporterar Sverige till FN:s politiska högnivåmöte för hållbar utveckling (HLPF) där genomförandet av Agenda 2030 följs upp. Varje år får representanter från civilsamhället delta i Sveriges...