Civilsamhället är Belarus hopp

Nyhet - 2021-07-07
Trots den brutala statliga hanteringen av det folkliga upproret i Belarus har människor vägrat vika sig. I takt med att försöka kväva upproret har regimens metoder tagit sig allt mer kriminella uttryck. Från godtyckliga gripanden, falsifierade rättegångar och tortyr till kapandet av det kommersiella Ryanair-planet för att kunna gripa en oppositionell journalist.
Anna Stenvinkel generalsekreterare ForumCiv och protester i Belarus

Att den belarusiska regimen nu vill avbryta allt svenskt bistånd till det egna landet är ett kvitto på att svenskt demokratibistånd till civilsamhället fungerar. Regimens största hot kommer inifrån, från den egna befolkningen som fått nog av diktatur och förtryck. Det är en befolkning som visat oerhört mod och enorm motståndskraft. Civilsamhället har tidigare kunnat föra en dialog med myndigheter, om än med ett visst mått av självcensur. Nu stängs den dörren.

Beslutet att stoppa utvecklingsstödet är ett beslut att göra alla de som associeras till stödet till regimens motståndare. ForumCiv har hittills drivit program relaterat till miljö, funktionshindrades rättigheter och liknande kanske mindre politiskt kontroversiella frågor. I och med beslutet görs nu dessa frågor högst politiska och vem som än associeras till programmen lever nu riskfullt. Det här beslutet säger till statliga tjänstemän att allt samröre med civilsamhället är oacceptabelt och det kommer öka — det redan extremt hårda — trycket på alla de som på något sätt relateras till civilsamhället.

Den enda vägen framåt för belarusierna är att fortsätta frihetskampen. Den enda vägen för oss som står i solidaritet med folket i Belarus är att fortsätta vårt stöd till dem. Vi har ett ansvar att fortsätta stötta de människor som nu riskerar ökad repression på grund av deras association till Sverige. Vilken form och vilken väg det stödet kommer ta är ännu för tidigt att säga. 

Anna Stenvinkel
Generalsekreterare ForumCiv

ForumCiv i media

Ognjen Radonjic, regionchef för Östeuropa kommenterar beslutet i OmVärlden och Global Bar.

Mer aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2021-07-16

Pandemin delar världen i två

Rättvis fördelning av vaccin och tillgång till finansiering för att möta den växande ojämlikheten i världen - det var tydliga budskap när genomförandet av Agenda 2030 följdes upp på FN:s politiska...

Miniatyr
Nyhet - 2021-07-05

Sverige redovisar arbetet med Agenda 2030 på FN-möte

I år rapporterar Sverige till FN:s politiska högnivåmöte för hållbar utveckling (HLPF) där genomförandet av Agenda 2030 följs upp. Varje år får representanter från civilsamhället delta i Sveriges...

Miniatyr
Nyhet - 2021-07-01

Tre problematiska områden för våra pensionspengar

Vi är tolv civilsamhällesorganisationer som i många år bevakat AP-fondernas investeringar och regeringens uppföljning av fonderna. Till följd av Riksrevisionens granskning ger vi nu sju uppmaningar...