Civilsamhället är Belarus hopp

Nyhet - 2021-07-07
Trots den brutala statliga hanteringen av det folkliga upproret i Belarus har människor vägrat vika sig. I takt med att försöka kväva upproret har regimens metoder tagit sig allt mer kriminella uttryck. Från godtyckliga gripanden, falsifierade rättegångar och tortyr till kapandet av det kommersiella Ryanair-planet för att kunna gripa en oppositionell journalist.
Miniatyr

Att den belarusiska regimen nu vill avbryta allt svenskt bistånd till det egna landet är ett kvitto på att svenskt demokratibistånd till civilsamhället fungerar. Regimens största hot kommer inifrån, från den egna befolkningen som fått nog av diktatur och förtryck. Det är en befolkning som visat oerhört mod och enorm motståndskraft. Civilsamhället har tidigare kunnat föra en dialog med myndigheter, om än med ett visst mått av självcensur. Nu stängs den dörren.

Beslutet att stoppa utvecklingsstödet är ett beslut att göra alla de som associeras till stödet till regimens motståndare. ForumCiv har hittills drivit program relaterat till miljö, funktionshindrades rättigheter och liknande kanske mindre politiskt kontroversiella frågor. I och med beslutet görs nu dessa frågor högst politiska och vem som än associeras till programmen lever nu riskfullt. Det här beslutet säger till statliga tjänstemän att allt samröre med civilsamhället är oacceptabelt och det kommer öka — det redan extremt hårda — trycket på alla de som på något sätt relateras till civilsamhället.

Den enda vägen framåt för belarusierna är att fortsätta frihetskampen. Den enda vägen för oss som står i solidaritet med folket i Belarus är att fortsätta vårt stöd till dem. Vi har ett ansvar att fortsätta stötta de människor som nu riskerar ökad repression på grund av deras association till Sverige. Vilken form och vilken väg det stödet kommer ta är ännu för tidigt att säga. 

Anna Stenvinkel
Generalsekreterare ForumCiv

ForumCiv i media

Ognjen Radonjic, regionchef för Östeuropa kommenterar beslutet i OmVärlden och Global Bar.

Mer aktuellt

Nyhet - 2021-12-06

Uppdateringar inom Svenska Partnerskapsprogrammet

Svenska Partnerskapsprogrammet kommer att ingå en ny avtalsperiod med Sida år 2023. I samband med detta har ForumCiv sett över den övergripande utformningen av programmet i syfte att stärka vårt...

Nyhet - 2021-11-30

Temavecka mot könsrelaterat våld

Varför är könsrelaterat våld en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Mellan den 22-26 november arrangerar vi en vecka för diskussioner och opinionsbildning om hur vi vidtar åtgärder mot...

Nyhet - 2021-11-08

ForumCivs tre decennier i Kambodja

ForumCiv har sedan Kambodjas fria val 1993 stöttat civilsamhället och demokrati i nära tre decennier. Sedan tiden när Röda khmererna styrde har landet uppnått medelinkomstatus och ambitionen är att...