Uppdateringar inom Svenska Partnerskapsprogrammet

Nyhet - 2021-12-06
Svenska Partnerskapsprogrammet kommer att ingå en ny avtalsperiod med Sida år 2023. I samband med detta har ForumCiv sett över den övergripande utformningen av programmet i syfte att stärka vårt rättighetsbaserade arbete och skapa förutsättningar för flexibilitet för de svenska organisationerna och deras partners.

Utvecklingen av programmet har inneburit att ansökningshandlingar, finansieringstyper, instruktioner och Essential Guide har omarbetats.

Den 14 februari 2022 kommer ett utkast till ansökningshandlingar och tillhörande information presenteras. Synpunkter kommer att kunna lämnas under två veckor. Den 14 mars kommer de färdiga ansökningshandlingarna att publiceras på hemsidan. I samband med att de slutgiltiga ansökningshandlingarna presenteras kommer SPP att hålla möten för att svara på eventuella oklarheter.

Vi vill uppmuntra er att ta del av programutvecklingen genom att besöka följande länkar:

Har du några frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss på vår rådgivningstelefon eller via mejl:

  • Rådgivningstelefon: 08-506 371 50, fredagar kl. 09.00—10.00. 
  • Mejl: [email protected]

Mer aktuellt

Nyhet - 2022-07-01

Glocal voices: Vad betyder pride för dig?

I över 50 år har pridefestivaler arrangerats för hbtqi-personers rättigheter. Den 5 juli kl 14.30 arrangerar vi tillsammans med RFSL ett samtal med aktivister från Colombia, Argentina, Kenya och...

Nyhet - 2022-06-27

Miljöförsvarares roll blir allt viktigare

Under FN:s miljökonferens Stockholm+50 i juni arrangerade ForumCiv tre seminarier tillsammans med flera andra civilsamhällesorganisationer, bland annat ett side event på själva konferensen...