Våra områden

Miniatyr
Utvecklingssamarbete

ForumCiv stöttar utvecklingssamarbete över hela världen genom våra medlemmar och andra organisationer. Vi använder ett rättighetsbaserat perspektiv på allt vi gör. Utöver Stockholm har vi kontor i Belarus, Colombia, Kambodja, Kenya och Liberia. Totalt stöttar vi omkring 100 lokala organisationer direkt på plats.

Miniatyr
Opinionsarbete

Tillsammans med partners och medlemsorganisationer opinionsbildar vi för att Sveriges och EU:s politik ska bidra till en rättvis och hållbar värld. Vi sprider kunskap och bildar opinion inom följande frågor: Agenda2030, Biståndspolitik och Demokrati och mänskliga rättigheter.

ForumCiv samordnar även Östra partnerskapsnätverket som strävar efter att stärka samarbetet med civilsamhället i Östra partnerskapsländerna och Ryssland.  

Miniatyr
Projektstöd

ForumCiv vidareförmedlar finansiella bidrag till svenska organisationers utvecklingssamarbeten och deras partnerskap i världen. Det här stödet förmedlas via cirka 130 svenska organisationer och når civilsamhället i nära hälften av världens länder.

ForumCiv förmedlar två typer av projektstöd: Utvecklingsprojekt till civilsamhällesorganisationer i världen och Informationsprojekt för information,  kommunikation och påverkan i Sverige som bidrar till en rättvisare värld.

Miniatyr
Medlemmar

ForumCiv är en plattform som samlar omkring 170 svenska organisationer. Ett medlemskap är ett sätt att stärka civilsamhällets röst och påverka makthavare. Det är också ett sätt att samla erfarenheter och kunskap för att kunna möta utmaningar och dela framgångar. Medlemskapet sätter den enskilda organisationen i ett större sammanhang.

Miniatyr
Kapacitetsutveckling

Kapacitetsutveckling är grundläggande för vårt arbete med att stärka det civila samhället. Vår inriktning är att ha ett underifrånperspektiv. Fokus är att stärka befintlig kapacitet och samtidigt använda olika lärande perspektiv anpassade till kontext och behov.

Inom ramen för vår kapacitetsutveckling erbjuder ForumCiv onlinekurser, workshops och seminarier.