Rapporter

Här hittar du aktuella rapporter som ForumCiv tagit fram tillsammans med partners och medlemsorganisationer samt svenska och internationella nätverk, däribland Concord.

 

Miniatyr

Tag plats!
Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering

Publicerad: 2021


Miniatyr

Civil society spotlight report on Sweden's implementation of the 2030 Agenda
Recommendations and review of actions taken ahead of High-level Political Forum 2021

Publicerad: 2021


Miniatyr

Time to act
The need for legislation on business and human rights

Publicerad: 2020


Miniatyr

Effective partnerships
A study on development effectiveness and Swedish civil society organisations

Publicerad: 2020


Miniatyr

Barometer 2020
Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling

Publicerad: 2020


Miniatyr

Glappet
Hur fixar vi finansiering för en hållbar utveckling?

Publicerad: 2020


Miniatyr

Leave no one behind
From words to reality in Swedish development cooperation

Publicerad: 2019


Miniatyr

Do we still exist?
Experiences and the art of surviving shrinking civic space

Publicerad: 2019


Miniatyr

Defending their rights, risking their lives
Shrinking civic space and extractive industries

Publicerad: 2018


Miniatyr

As black as coal
Business and human rights with focus on coal mining in Colombia

Publicerad: 2016