Temaveckor

Varje år förbereder ForumCiv temaveckor med en rad aktiviteter, verktyg och material. Här finns materialet tillgängligt på engelska.
Spotlight week

Webinarier, verktyg och inspiration om hur våra tre utvecklingsperspektiv kan kopplas ihop.

Taking action against gender-based violence

Varför är könsrelaterat våld en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter? En vecka av diskussioner och påverkansarbete. 

Communities for earth week

Hur kan kampen för miljö- och klimaträttvisa hantera vårt nuvarande klimatinducerade nödläge?

Defending democracy

Ta del av materialet från Democracy week i Kenya.