Vanliga frågor (FAQ)

Hur går det till att söka bidrag från ForumCiv? Det här är en vägledning till svenska organisationer som avser att söka bidrag till rättighetsbaserade utvecklingsprojekt från ForumCiv.

ForumCiv har olika program för olika ändamål och målgrupper. Om ni inte bestämt vilket program ni vill söka pengar ifrån finns information om programmen i menyn till höger.

De olika programmen har olika villkor om vilka som kan söka pengar ur fonden. Läs under varje program vad som gäller.

Kortfattat är det svenska organisationer som:

  • Är organisationsgranskade
  • Har en lokal samarbetspartner i landet där projektet ska äga rum
  • Arbetar rättighetsbaserat

Organisationsgranskning
Första steget är alltså att ta reda på om organisationen är behörig att söka, se behörighetskrav under respektive program. Informationen tar dig vidare till en organisationsportal där du kan registrera er organisation och skicka in de dokument som efterfrågas.
 

Lokal samarbetspartner
Ni ska, tillsammans med en lokal samarbetspartner som ingår i det lokala civilsamhället, planera och genomföra projektet. Partnerskapet är en av grundpelarna i utvecklingssamarbetet.

ForumCivs stöd från Svenska partnerskapsprogrammet riktar sig till organisationer som arbetar rättighetsbaserat för att förändra maktstrukturer, ojämlikhet och fattigdom. Projekten som ForumCiv stödjer ska bidra till att stärka det civila samhället där projektet genomförs så att människor kan förändra sina egna liv, läs mer här.

Rättighetsbaserat arbete innebär ökad demokrati och jämställdhet. För ForumCiv innebär det också att stärka det lokala civila samhället genom demokratiska insatser för att rättigheter ska uppnås. ForumCivs film om rättighetsbaserat arbete hjälper dig att förstå vad det kan handla om.

För att kunna planera ett rättighetsbaserat projekt behöver ni ha kunskap om vad det innebär. Det får ni genom att läsa på hemsidan och ta del av informationen där. På sidan Svenska partnerskapsprogrammet finns längst ner en flik som heter Dokument och resurser. Där finns bland annat en handbok: Essential guide to project planning som många har använt som stöd i sin projektplanering. Du kan även ta del av annat presentationsmaterial genom att kontakta oss här.

För att ”hamna rätt” i tankegångarna inför planeringen av ett utvecklingsprojekt kan det vara bra att tidigt ha svar på följande frågor:

  • Vilken/vilka rättigheter kopplar Ni projektet till? Varför?
  • Vilken/vilka är målgrupperna?
  • Vilken förändring ska uppnås med projektet?

Ni kan få stöd av en handläggare under tiden som ni utformar er ansökan. Ring till ForumCiv på 08 506 371 50 på tisdagar 13-16 och fredagar 9-12. Ni kan också skicka ett mail till [email protected]. Titta även med  jämna mellanrum i vår kalendersektion och se vilka kurser som erbjuds som kan hjälpa er på vägen.