Blanketter för informationsprojekt

Här finns alla dokument för att söka, genomföra och rapportera ert informationsprojekt.

Här hittar ni ansökningsfrågor och andra stöddokument. I handboken för informationsprojekt (se nedan) kan ni läsa om vad för typ av informationsprojekt som ni kan söka medel för, vilka krav som ställs, hur ni ansöker, vilka frågeformulär ni ska använda med mera.

Ansökningsfrågor

EU-finansierade projekt

För organisationer som beviljats EU-finansiering för informationsprojekt och som söker bidrag för egeninsatsen.

 Referensdokument

Om ert projekt blir beviljat ska ni skriva avtal med ForumCiv för att sedan rekvirera era medel, d.v.s. begära utbetalning av ert bidrag. Nedan hittar ni uppdaterade avtalsbilagor samt rekvisitionsdokument. I handboken för informationsprojekt (se nedan) kan ni läsa mer om vad ni bör tänka på när det gäller avtal, rekvisition samt andra frågor som kan uppstå under pågående projekt.

Avtalsbilagor

Rekvisitionsdokument

Efter att ni har slutfört ert projekt ska ni slutrapportera till ForumCiv. Om ni har ett flerårigt projekt ska ni dessutom delrapportera projektet varje år fram tills att det är dags att slutrapportera. Rapporteringen är en viktig del av ert projekt. Ofullständig och/eller försenad rapportering kan leda till att ForumCiv kräver återbetalning av bidraget eller delar av bidraget.

Läs mer om vad som ingår i en komplett rapport, deadlines och hur ni rapporterar i ForumCivs handbok för informationsprojekt.

Rapportfrågor

EU-finansierade projekt

Övriga dokument