Omstart Världen logo

Coronaviruset slår hårt mot människors hälsa, frihet och möjlighet till försörjning. Det är de redan utsatta som drabbas värst, i alla samhällen världen över. Ojämlikheten förstärks och samtidigt kvarstår behoven som fanns innan viruset spridning bröt ut.

Svenska organisationer och Sida lyfter det svenska biståndets roll i en värld där behoven ökar dramatiskt och framsteg som har gjorts riskerar att gå förlorade.

När jobben försvinner

Den pågående pandemin har inneburit en enorm socioekonomisk kris. FN:s arbetsorganisation ILO beräknade massiva förluster i arbetstimmar världen över – motsvarande mer än 300 miljoner heltidsjobb - under andra kvartalet 2020. Uteblivna investeringar och minskad efterfrågan på varor och tjänster slår extra hårt mot arbetstagare i låg- och medelinkomstländer och de människor som redan arbetade under osäkra och otrygga förhållanden har drabbats värst. De sociala skyddsnäten är små eller obefintliga för två miljarder människor sysselsatta i den informella ekonomin.  

Hur kan vi tackla denna problematik och vilken roll spelar det internationella utvecklingssamarbetet för lindra pandemins konsekvenser? Vilken roll har företag, fackföreningar och stater? Hur säkerställer vi en omstart med en arbetsmarknad som kännetecknas av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet?  

Dessa och flera andra frågor diskuterar:
Roger Mörtvi, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Susanna Gable, Chefsekonom Sida
Tommy Ohlström, Ordförande We Effect och fd ordförande KF
Samtalsledare: Sofia Östmark, kanslichef Union to Union.
Arrangörer: Act Svenska kyrkan, Union to Union och We Effect

How do we support the most vulnerable in the coronavirus crisis?

How are people affected by the corona pandemic? What are the most important actions to strengthen the most vulnerable, and what role do social protection systems play in the response and recovery?

Participants: 
Ulrika Modéer, UNDP 
Ugo Gentilini, World Bank 
Moderator: Anna Stenvinkel, ForumCiv 

Från nödhjälp till samhällsbygge

Pandemin har visat att tillgången till social trygghet – allmän sjukvård, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring samt kontanta stöd i sårbara livsfaser och krissituationer – är helt avgörande för hur både individer och samhällen klarar kriser. Vilken roll spelar social trygghet i akuta kriser och skapandet av resiliens? Hur når vi de mest utsatta? Act Svenska kyrkan presenterar kommande rapport om social trygghet i coronakrisen.

Medverkande: Gunnel Axelsson Nycander, Act Svenska kyrkan

The world cannot afford a lost generation of youth

Schools are closing, jobs are lost, and the price tag is rising. These are some of the consequences of the pandemic for the young generation. How do we ensure that young people are not left behind in the recovery after the pandemic?

Participants:
Nicola Jones, Overseas Development Institute (ODI)
Hiba Hamzi, Developmental Action Without Borders - Naba'a

Leaving no one behind while building back better

How do the efforts and actions taken to address the corona crisis affect future aid and international cooperation? What is the role of universal social protection in the long term response to the corona crisis? How can we take advantage of the opportunities created by the crisis? How can we focus on the right efforts and ensure that no one is left behind?

Participants: 
Carin Jämtin, Sida 
Isobel Frye, The Studies in Poverty and Inequality Institute (SPII) in South Africa
Moderator: Erik Lysén, Act Church of Sweden  

Drive for Democracy – nu krävs en högre växel! 

I flera länder har regeringar utnyttjat coronakrisen för att försvaga rättsstaten och demokratin. Ökat polisvåld, censur och attacker mot oppositionen är några av effekterna. Bekämpningen av covid-19 får inte bli en ursäkt för länder att sätta demokratin och rättsstatens principer ur spel. Undantagstillstånd och stränga lagar får inte bli permanenta när krisen väl är över.

Världen befann sig redan innan coronapandemin i en nedåtgående trend gällande demokrati och mänskliga rättigheter. Förra året presenterade regeringen en demokratisatsning med syfte att stärka demokratin globalt. Kontexten för detta arbete har förändrats radikalt på bara några månader. Hur ska Sveriges demokratisatsning säkerställa att demokrati och mänskliga rättigheter inte blir offer i coronapandemin?

Medverkande: 
Carin Jämtin, generaldirektör, Sida
Staffan Lindberg, demokratiforskare, Göteborgs universitet
Inspel från:
Daniela Gómez från PARES, Colombia
Beverly Longid, från the International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation (IPMSDL), Filippinerna
Moderator: Anna Stenvinkel, generalsekreterare, ForumCiv
Arrangörer: Act Svenska kyrkan, ForumCiv och We Effect

Sidas strategi för utvecklingsarbetet post Covid-19

Hur påverkar coronapandemin Sveriges arbete med utvecklingsfrågorna? I ett livesänt frukostsamtal med Sidas generaldirektör Carin Jämtin djupdyker FUF i hur Sida planerar att arbeta post Covid-19. Fokus kommer dels att vara på deras konkreta insatser för att motverka och stoppa den omedelbara hälsokrisen, men framför allt på strategier för efterverkningarna av krisen.

Vad har vi lärt oss av årtionden av krishantering och humanitärt bistånd? Vad vet vi om att gå från kris till normaltillstånd i länder som redan tidigare lider av fattigdom och bristande mänskliga rättigheter? 

Medverkande: 
Carin Jämtin, generaldirektör, Sida 
Samtalet leds av Lennart Wohlgemuth, styrelseledamot, FUF
Arrangör: Föreningen för utvecklingsfrågor, FUF

Rapportsläpp: Hur ska svenskt bistånd möta covid-19?

Coronapandemin slår hårt mot de redan mest utsatta i världen och riskerar att bli ett rejält bakslag i arbetet med att nå de globala utvecklingsmålen. Coronapandemin visar också hur sårbara vi alla är. Hur kan Sverige genom biståndet bidra till att bygga en mer rättvis, jämställd, hållbar och trygg värld för alla efter krisen? 

Utifrån en ny rapport där svenska civilsamhällesorganisationer rapporterar om konsekvenserna av coronapandemin och ger konkreta förslag på hur Sverige kan bli en än bättre allierad till världens mest utsatta under och efter krisen diskuterar svenska politiker framtiden för svenskt bistånd.

Medverkande: 
Janine Alm Ericson, riksdagsledamot MP
Magnus Ek, riksdagsledamot C
Magdalena Schröder, riksdagsledamot M
Anders Österberg, riksdagsledamot S
Moderator: Anna Tibblin, generalsekretare, We Effect
Arrangörer: We Effect, IM, Islamic Relief, Kvinna till Kvinna, Plan International Sverige, Rädda Barnen och Svenska Missionsrådet
 

Backlash mot kvinnors rättigheter

Likt de flesta kriser slår pandemin hårdast mot redan utsatta grupper såsom äldre och de kvinnor och flickor som tillhör grupper i befolkningen som redan erfar orättvisor och utsatthet. Våldet ökar under pandemin och slår hårt mot kvinnor och hbtqia-personer. Det genusbaserade våldet och våldet mot kvinnor och flickor har ökat i alla länder p g a isoleringen i hemmen. Under pandemin prioriteras SRHR service bort och bedöms som icke-essentiell hälsovård. Utebliven SRHR service som preventivmedel och säker abort medför ytterligare lidande för flickor och kvinnor.

Vad händer under lockdown? Vilka långsiktiga konsekvenser kommer vi att se av att SRHR bortprioriteras? Hur kan vi säkerställa att kvinnor inkluderas i alla initiativ och program som syftar till att stödja och främja ekonomisk och social återuppbyggnad efter pandemin? Hur kan Sverige vara en stark aktör här?

Medverkande:
Prudence Woodford, ordförande PRO Global/Pensionärer utan gränser 
Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan Sverige
Inspel från:
Zo Randriamaro, coordinator, WoMIN EcofeministDevelopment Alternatives
Anna Ushamba, regional programhandläggare södra Afrika, Afrikagrupperna
Moderator: Louise Lindfors, Generalsekreterare, Afrikagrupperna
Arrangör: Afrikagrupperna

Omstart Världen logo

Vilka står bakom Omstart Världen?

Organisationerna bakom initiativet är Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, ForumCiv, Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF), Sida, Union to Union och We Effect. Initiativet består av digitala seminarier som sänds live på Facebook och Youtube.