Omstart Världen logo

Coronaviruset slår hårt mot människors hälsa, frihet och möjlighet till försörjning. Det är de redan utsatta som drabbas värst, i alla samhällen världen över. Ojämlikheten förstärks och samtidigt kvarstår behoven som fanns innan viruset spridning bröt ut.

Svenska organisationer och Sida lyfter det svenska biståndets roll i en värld där behoven ökar dramatiskt och framsteg som har gjorts riskerar att gå förlorade.

Spana in höstens program nedan och se sommarens sändningar i efterhand på Omstart Världens YouTube-kanal.

Omstart Världen: När jobben försvinner 

Onsdag 16 september kl. 11.00

 

Den pågående pandemin har inneburit en enorm socioekonomisk kris. FN:s arbetsorganisation ILO beräknade massiva förluster i arbetstimmar världen över – motsvarande mer än 300 miljoner heltidsjobb - under andra kvartalet 2020. Uteblivna investeringar och minskad efterfrågan på varor och tjänster slår extra hårt mot arbetstagare i låg- och medelinkomstländer och de människor som redan arbetade under osäkra och otrygga förhållanden har drabbats värst. De sociala skyddsnäten är små eller obefintliga för två miljarder människor sysselsatta i den informella ekonomin.  

Hur kan vi tackla denna problematik och vilken roll spelar det internationella utvecklingssamarbetet för lindra pandemins konsekvenser? Vilken roll har företag, fackföreningar och stater? Hur säkerställer vi en omstart med en arbetsmarknad som kännetecknas av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet?  

Dessa och flera andra frågor diskuterar:

  • Roger Mörtvik, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
  • Susanna Gable, Chefsekonom Sida
  • Tommy Ohlström, Ordförande We Effect och fd ordförande KF

Samtalsledare: Sofia Östmark, kanslichef Union to Union.
Arrangörer: Act Svenska kyrkan, Union to Union och We Effect

Omstart Världen på Globala Torget Play - så stärker vi de mest utsatta efter coronakrisen 

Torsdag 24 september 9.00-11.00

Pandemin har visat att tillgången till social trygghet – allmän sjukvård, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring samt kontanta stöd i sårbara livsfaser och krissituationer – är helt avgörande för hur både individer och samhällen klarar kriser. De flesta av världens länder har infört åtgärder för att stödja människor i den akuta situationen, men insatserna är otillräckliga och tillfälliga. Många av dem lämnar dessutom många av de mest utsatta utanför.

Under denna förmiddag kommer vi diskutera det internationella samfundets möjligheter att stödja dem som drabbas hårdast i coronakrisen. Vilka specifika behov har några av de grupper som är mest utsatta i coronakrisen, och hur kan vi möta dem? Hur bör sociala trygghetssystem utformas för att nå de allra mest utsatta, och hur kan det internationella samfundet hjälpa länder i det arbetet? Hur kan vi tänka långsiktigt i den akuta krisen och utformar stöd som bidrar till långsiktigt hållbara samhällsbyggen där ingen lämnas utanför.

Program

9.00 Introduktion   
Act Svenska kyrkan och ForumCiv
 

9.10 Hur stöttar vi de mest utsatta i coronakrisen?
Hur påverkas människor av coronapandemin? Vad är viktigast att göra för att stärka de mest utsatta, och vilken roll spelar sociala trygghetssystem i responsen och återhämtningen?

Medverkande:  Ulrika Modéer, UNDP och Ugo Gentilini, Världsbanken
Samtalsledare: Anna Stenvinkel, ForumCiv

Samtalet sker på engelska.
 

9.40 Från nödhjälp till samhällsbygge
Vilken roll spelar social trygghet i akuta kriser och skapandet av resiliens? Hur når vi de mest utsatta? Act Svenska kyrkan presenterar kommande rapport om social trygghet i coronakrisen.

Medverkande: Gunnel Axelsson Nycander, Act Svenska kyrkan
 

10.05 Omstart Världen – för ungas framtid
Skolor stänger, jobben försvinner och prislappen stiger. Det är några av pandemins konsekvenser för den unga generationen. Hur ser vi till att unga inte lämnas utanför i återhämtningen efter pandemin?  

Medverkande: (TBC)
 

10.30-11.00 Omstart där ingen lämnas utanför
Hur påverkar de insatserna vi gör nu i coronakrisen framtidens bistånd och internationella samarbete? Vilken roll spelar universella sociala trygghetssystem i de långsiktiga åtgärderna för att tackla coronakrisen? Hur kan vi ta tillvara de öppningar som krisen skapar? Hur kan vi fokusera på rätt insatser och säkerställa att ingen lämnas utanför?

Medverkande: Carin Jämtin, Sida och Isobel Frye, The Studies in Poverty and Inequality Institute (SPII) i Sydafrika

Samtalsledare: Erik Lysén, Act Svenska kyrkan
Samtalet sker på engelska.

Arrangörer: Act Svenska kyrkan och ForumCiv

Tidigare evenemang #omstartvärlden

 

 

 

 

Lyssna på alla samtalen som podd!

 

Sommarens sändningar går nu att lyssna på i din podcastapp, sök på seminariets namn eller Omstart Världen.