Nätverk & samarbeten

Förutom att vi är en paraplyorganisation med egna medlemmar så deltar vi också i en rad olika nätverk och samarbeten.
Miniatyr

COLOMBIAGRUPPEN är ett nätverk av organisationer som arbetar för att öka respekt för mänskliga rättigheter i Colombia och som stödjer det arbetet som civilsamhället gör för att uppnå fred i landet. 

Miniatyr

CONCORD är ett europeiskt nätverk med närmare 2600 europeiska frivilligorganisationer och nätverk som arbetar för att påverka EU:s utvecklings- och biståndspolitik. I Sverige är ForumCiv en av cirka 50 medlemsorganisationer.

Miniatyr

IDEELL ARENA är ett samarbete mellan idéburna organisationer som startades av forskare och ledare från olika ideella organisationer 1998. ForumCiv är en av cirka 70 organisationer som tillsammans driver IDEELL ARENA och all verksamhet bygger på erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande.

Miniatyr

EURODAD är ett europeiskt nätverk som arbetar med skatteflykt. Även i detta arbete har ForumCiv en aktiv roll.

Miniatyr

SCHYSSTA PENSIONER samlar flera organisationer som vill se nya regler för AP-fonderna så att våra pensionspengar investeras med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål. Organisationerna deltar i kampanjen utifrån de frågor som de fokuserar på.