Vår historia

ForumCiv bildades 1995 som en sammanslagning av två äldre organisationer, Svensk Volontärsamverkan (SVS) och Biståndsinformation för frivilligorganisationer (BIFO), som arbetade med volontärsamverkan och bidragsförmedling. Från början hade organisationen drygt 100 medlemmar. I dag är vi omkring 200 medlemsorganisationer som tillsammans arbetar för en rättvis och hållbar värd.
Karl-Göran Biörsmark, ForumCivs första styrelseorförande
Karl-Göran Biörsmark, ForumCivs (dåvarande Forum Syd) första styrelseordförande.

SVS bestod av cirka 60 folkrörelser och ideella organisationer och arbetet finansierades av Sida. SVS jobbade direkt med den offentliga sektorn i bland annat Nicaragua och Zimbabwe genom att till exempel skicka sjuksköterskor och lärare som volontärer. BIFO var en intresseorganisation för volontärer i världen och hade även ett uppdrag av Sida att granska ansökningar och förmedla bidrag till olika projekt i världen. BIFO ordnade också seminarier och hade överblick över vilka organisationer som arbetade i samma region.

Dessa två organisationer byggde på 1980-talet upp en gemensam verksamhet som bestod i att informera allmänheten om svenska organisationers biståndsarbete. Samarbetet omfattade även lobby- och utredningsverksamhet kring sociala villkor för biståndsarbetare, rådgivning och utbildning till medlemsorganisationerna. 1995 slogs BIFO och SVS ihop och ForumCiv bildades. Före sammanslagningen hade de två organisationerna totalt 103 medlemsorganisationer, varav 21 organisationer var medlemmar i båda.