Rapporter

Här hittar du aktuella rapporter som ForumCiv tagit fram tillsammans med partners och medlemsorganisationer samt svenska och internationella nätverk.
Framsida på rapporten "Vem värnar demokratin?"

 

 

 


Vem värnar demokratin?
Publicerad: 2022


Omslag till rapporten Tag plats

 

 

 

 

Tag plats!
Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering

Publicerad: 2021


spotlight report

 

 

 

 

Civil society spotlight report on Sweden's implementation of the 2030 Agenda
Recommendations and review of actions taken ahead of High-level Political Forum 2021

Publicerad: 2021


Omslag till rapporten Time to act

 

 

 

 

Time to act
The need for legislation on business and human rights

Publicerad: 2020


Omslag till rapport

 

 

 

 

Effective partnerships
A study on development effectiveness and Swedish civil society organisations

Publicerad: 2020


Barometer

 

 

 

 

Barometer 2020
Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling

Publicerad: 2020


Glappet

 

 

 

 

Glappet
Hur fixar vi finansiering för en hållbar utveckling?

Publicerad: 2020


Omslag till rapporten Leave no one behind

 

 

 

 

Leave no one behind
From words to reality in Swedish development cooperation

Publicerad: 2019


Omslag till rapporten Do we still exist

 

 

 

 

Do we still exist?
Experiences and the art of surviving shrinking civic space

Publicerad: 2019


Omslag till rapport

 

 

 

 

Defending their rights, risking their lives
Shrinking civic space and extractive industries

Publicerad: 2018


Omslag till rapport

 

 

 

 

As black as coal
Business and human rights with focus on coal mining in Colombia

Publicerad: 2016