Medlemsmöte och extra årsmöte

Medlemsevent
Online

ForumCiv bjuder in alla medlemsorganisationer till digitalt medlemsmöte med intressanta gruppdiskussioner, nätverkande och kampanjrelease! Styrelsen kallar även till extra årsmöte.

När: 10 oktober 2020 kl. 10.00-13.00
Var: Digitalt möte (länk skickas till anmälda deltagare)
Målgrupp: Medlemsorganisationer
Anmälan: Anmäl dig senast 27 september genom formuläret nedan

Medlemsmötet är ett forum för information, diskussion och nätverkande. På grund av coronapandemin har styrelsen beslutat att i år anordna ett digitalt medlemsmöte. I direkt anslutning till medlemsmötet kallas ForumCivs medlemsorganisationer även till ett extra årsmöte för att tillsätta en vakant plats i valberedningen och rösta om att anta reviderade stadgar för andra gången. 

Om extra årsmöte och att nominera till valberedningen

Varje medlemsorganisation har rätt att utse ett ordinarie ombud och en suppleant. Endast ordinarie ombud har yttrande-, förslags- och rösträtt. Anmälan av ordinarie ombud och suppleant görs via formuläret nedan.  

För att tillsätta den vakanta platsen i valberedningen uppmanas medlemsorganisationerna att nominera en person som ni tror skulle passa bra för uppdraget. Nominera genom att fylla i blanketten och skicka till [email protected] senast den 9 oktober. 

 

Kallelse och mötesprogram skickas via mejl. För frågor, kontakta [email protected] eller ring 08 506 370 30. 

Vad är din roll på det extra årsmötet?